Energiedeskundige type A volgt minstens 6 uur opleiding per jaar

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zegt in een ministerieel besluit van 14 maart 2017 dat energiedeskundigen type A elk jaar minstens 6 uur bijscholing moeten volgen. Hij legt ook de erkenningsvoorwaarden voor de opleidingsinstellingen vast. 2017 wordt echter een overgangsjaar.

6 uur of meer

Energiedeskundigen type A moeten vanaf nu elk jaar een permanente vorming volgen van ten minste 6 uur. De permanente vorming bestaat uit een aantal uren vorming met een verplichte inhoud, en een aantal uren die de deskundige zelf mag invullen.De minister van Energie bepaalt elk jaar het aantal uren van elk type.

Het deel met de verplichte inhoud handelt over de belangrijkste wijzigingen in:

 • de energieprestatiecertificatenregels;
 • het inspectieprotocol residentieel; en
 • de certificatiesoftware residentieel.

Het vrij in te vullen deel bestaat uit items die aan bod komen in de algemene opleiding tot energiedeskundige of uit ‘vormingen die bijdragen tot een versterking en groei van de kennis en inzichten van de energiedeskundige type A over de energieprestaties van gebouwen en het binnenklimaat in de ruime zin’. De items die aan bod komen tijdens de opleiding zijn :

 • bouwfysica;
 • technische installaties;
 • wetgevend kader;
 • inspectieprotocol;
 • opnameformulier. Dat is het formulier dat ingevuld wordt tijdens de inspectieronde in de woning;
 • werking van de certificatiesoftware; en
 • werking van de Energieprestatiedatabank.

Wie pas het getuigschrift tot energiedeskundige type A behaalde, is in dat kalenderjaar vrijgesteld van permanente vorming.

De permanente vorming kan overigens meerdere vormen aannemen. Ze kan bestaan uit een studiedag of vorming, uit informatiesessies bij het Vlaams Energieagentschap, of uit het deelnemen aan een werkgroep. Ook e-learning wordt aanvaard. Energiedeskundigen die zelf opleiding geven in hun vakgebied, kunnen ook hun train-de-trainer-sessies inbrengen als permanente vorming.

Overgangsjaar

Energiedeskundigen moeten dit jaar enkel het luik met de verplichte inhoud volgen en moeten geen ‘facultatieve uren’ opnemen.

De verplichte inhoud heeft in 2017 betrekking op:

 • het toepassingsgebied van het energieprestatiecertificaat bij de verkoop of verhuur van bestaande woongebouwen; en
 • de wijzigingen die dit jaar werden aangebracht aan het inspectieprotocol residentieel en de certificatiesoftware residentieel.

Bij een erkende opleidingsinstelling

Instellingen die de opleiding tot energiedeskundige type A aanbieden, moeten erkend zijn door het Vlaams Energieagentschap. Het MB somt de voorwaarden op waaraan de erkende opleidingsinstellingen moeten voldoen. De instellingen moeten bijvoorbeeld een klachtentraject hebben en moeten hun opleidingen geregeld evalueren. Zij stellen zich onafhankelijk op ten aanzien van fabrikanten en installateurs. Zij bevragen hun deelnemers minstens één keer per jaar over wat de meest relevante onderwerpen zijn voor een toekomstige bijscholing. Zij volgen de instructies van het Vlaams Energieagentschap. En een medewerker van het agentschap kan de vormingen gratis bijwonen.

Alle opleidingsinstellingen moeten ten laatste op 1 juli 2017 erkend zijn.

De vormingen die een instelling geeft tussen de datum van publicatie van het nieuwe MB en de datum waarop zij erkend wordt, tellen alvast mee als permante vorming voor dit jaar.

De ene energiedeskundige is de andere niet...

De energiedeskundige type A stelt het energieprestatiecertificaat op bij de verkoop of verhuur van een residentieel gebouw. Daarnaast zijn er nog energiedeskundigen van type B, C of D, en kent de energiewetgeving ook nog EPB-verslaggevers.

Volgens het Vlaams Energieagentschap is het in elk geval de bedoeling dat de energiedeskundigen type A en type B naar elkaar toe gaan groeien en dat zij op termijn één en dezelfde erkenning gaan vormen.

Van toepassing:

 • Vlaams gewest.
 • 1 mei 2017. “Dit MB treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het BS”.

Bron:Ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2008 betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B, wat betreft het instellen van een verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor energiedeskundigen type A, BS 12 april 2017.
Zie ook:

Carine Govaert

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2008 betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B, wat betreft het instellen van een verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor energiedeskundigen type A

Afkondigingsdatum : 14/03/2017
Publicatiedatum : 12/04/2017

Gepubliceerd op 13-04-2017

  218