Eerste kamer afdeling Kortrijk van arbeidsrechtbank Gent zetelt twee keer per maand

De eerste kamer van de afdeling Kortrijk van de arbeidsrechtbank Gent zetelt voortaan zowel op de eerste als op de derde woensdag van de maand. Tot nu zetelde ze enkel op de eerste woensdag. De zittingen starten in beide gevallen om 14.30.

Bij de eerste kamer kan men onder meer terecht met individuele geschillen over de toepassing van cao’s, met geschillen over de bescherming van de preventieadviseur, met geschillen over administratieve sancties en administratieve geldboeten en met geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk. En - wanneer de betrokken werknemer een arbeider is - ook onder met geschillen over de individuele arbeidsovereenkomst, over discriminatie en racisme op het werk of over geweld en pesterijen op het werk

Deze wijziging aan het bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent treedt in werking op 1 februari 2016.

Bron:Beschikking van 29 januari 2016 tot aanpassing van het bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent - Rep.nr. : 16/1080, BS 09 februari 2016
Zie ook:Bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent van 8 oktober 2015

Ilse Vogelaere

Afkondigingsdatum : 29/01/2016
Publicatiedatum : 09/02/2016

Gepubliceerd op 11-02-2016

  118