Eengemaakt Europees octrooigerecht: sommige bepalingen ‘ten voorlopigen titel’ toegepast

Met een wet van 27 mei 2014 heeft België ingestemd met de overeenkomst die het eengemaakt octrooigerecht mogelijk maakt. Nu is er een addendum gepubliceerd bij die wet.

Het ‘Agreement on a Unified Patent Court’ — kortweg: UPC-Verdrag — dateert al van 19 februari 2013. De eenmaking is vooral gericht op een efficiëntere procesvoering. Octrooihouders of gebruikers moeten niet langer een procedure instellen voor verschillende nationale rechtbanken, terwijl het eigenlijk om hetzelfde octrooi gaat. De overeenkomst bevat twee bijlagen:

  • Bijlage 1. Statuut van het eengemaakt octrooigerecht.
  • Bijlage 2. Verdeling van zaken binnen de centrale afdeling. De centrale afdeling zetelt in Parijs en heeft afdelingen in Londen en München.

In het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2017 is een addendum gepubliceerd.

Daarin staat dat België op 25 april 2017 bij de depositaris van de overeenkomst een verklaring heeft neergelegd over de voorlopige toepassing van sommige bepalingen van de overeenkomst. Het addendum bevestigt dat België op 6 juni 2014 zijn ratificatie-instrument heeft neergelegd bij het Secretariaat-generaal van de Europese Unie (depositaris van de overeenkomst). Bovendien verklaart ons land dat het zich ertoe verbindt om - in afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst – vanaf 15 mei 2017 ‘ten voorlopigen titel’ toe te passen:

1/ De artikelen 1-2, 4-5, 6(1), 7, 10-19, 35(1, 3 en 4), 36-41 en 71(3) van de overeenkomst. Onder andere over het toepassingsgebied en de institutionele bepalingen.

2/ de artikelen 1-7(1), 7 (5), 9-18, 20(1), 22-28, 30, 32 en 33 van bijlage I van de overeenkomst (statuut van het eengemaakt octrooigerecht). Onder andere over de rechters en over organisatorische en financiële bepalingen.

Bron:Wet van 27 mei 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013. — Addendum, BS 11 mei 2017

Steven Bellemans

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

Afkondigingsdatum : 19/02/2013
Publicatiedatum : 20/06/2013

Gepubliceerd op 15-05-2017

  225