“Een dier is geen speelgoed”: Brussel verbiedt reclame voor kat en hond

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

Het Brussels gewest legt de publiciteit voor huisdieren aan banden. En áls publiciteit nog toegelaten is, moet op de advertentie een duidelijke waarschuwing staan dat het dier een levend wezen is met gevoel, en geen speelgoed…

Verenigingen uit het Brussels gewest moeten er rekening mee houden dat zij vanaf 1 januari 2021 géén publiciteit meer mogen opnemen voor de plaatselijke dierenwinkel in hun ledenboekjes en programmaboekjes voor culturele of sportieve evenementen. Reclame maken voor het verhandelen van een hond, kat of ander zoogdier kan dan alleen nog in gespecialiseerde tijdschriften of op gespecialiseerde websites.

Alleen erkende dierenasielen, die dieren herplaatsen, en erkende kwekers van honden of katten mogen dan nog publiciteit voeren voor hun troetels. Onder voorwaarden. Dierenwinkels niet.
Eén van die voorwaarden is dat in elke advertentie de volgende 3 zinnen moeten staan: “Een dier is een levend wezen met gevoel en geen speelgoed. De aankoop of de adoptie van een dier vereist volle verantwoordelijkheidszin van de nieuwe eigenaar. Een dier achterlaten of verwaarlozen vormt een overtreding waarvoor strafrechtelijke vervolging ingesteld kan worden.”

Het reclameverbod geldt voor de 42 soorten zoogdieren die in het Brussels gewest als huisdier mogen worden gehouden zonder een aparte erkenning te moeten aanvragen. Het verbod geldt dus niet voor reptielen en andere lieverds.

Van toepassing
Brussels gewest. Vanaf 1 januari 2021.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren [art. 27/1-27/2], BS 4 oktober 2018.
Carine Govaert
  137