Edelgassen Xenon en Argon op Vlaamse dopinglijst

Begin juni heeft het Wereldantidopingagentschap (WADA) beslist om ‘HIF-activatoren (hypoxie-induceerbare factor)’ waaronder de edelgassen Xenon en Argon op de lijst van verboden producten te plaatsen. De gassen stimuleren de productie van erytropoëtine waardoor het lichaam meer rode bloedcellen aanmaakt en beter kan presteren. Maar het inademen ervan houdt ernstige gezondheidsrisico’s in, zelfs onder medisch toezicht. Gebruik is definitief verboden, zowel binnen als buiten wedstrijdverband, vanaf 1 september 2014.

Vlaanderen is verplicht om het verbod over te nemen in de eigen regelgeving en doet dat via een MB van 1 augustus 2014. De activatoren worden opgenomen in de verboden lijst van 2014. Ze maken voortaan deel uit van de ‘erytropoëse-stimulerende agentia’ in het onderdeel ‘peptidehormonen, groeifactoren en aanverwante stoffen’.

Bron:Ministerieel besluit van 1 augustus 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2013 houdende vaststelling van de verboden lijst, BS 11 augustus 2014.
Zie ook Ministerieel besluit van 27 november 2013 houdende vaststelling van de verboden lijst, BS 9 december 2013.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2013 houdende vaststelling van de verboden lijst

Afkondigingsdatum : 01/08/2014
Publicatiedatum : 11/08/2014

Gepubliceerd op 21-08-2014

  90