e-Box wordt back up voor e-Deposit

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek

Er komen enkele verfijningen aan de elektronische communicatienetwerken binnen Justitie.

Het e-Deposit systeem van Justitie dient vanaf nu niet alleen voor de neerlegging van conclusies, memories en stukken in burgerlijke en strafzaken. Maar ook voor de neerlegging van de begeleidende brieven bij die documenten.

Andere nieuwigheid is dat er een back-up systeem komt voor het geval e-Deposit niet functioneert. In dat geval kan men de e-Box gebruiken, de elektronische brievenbus die in principe enkel dient voor kennisgevingen, mededelingen of andere neerleggingen. Door bij problemen over te schakelen naar de e-Box kunnen conclusies, memories en stukken toch nog neergelegd worden.

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 16 oktober 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 9 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16 oktober 2018
Bron: Ministerieel besluit van 9 oktober 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16 oktober 2018
Ilse Vogelaere
  124