Duidelijkheid over bijkomende middelen van taxshift voor Sociale Maribel

Een KB van 10 januari 2017 past het basis-KB over de Sociale Maribel aan zodat het duidelijk is dat de beheerscomités van de fondsen Sociale Maribel bijkomende mogelijkheden hebben om de middelen van de taxshift in te zetten voor bestaande jobs.

Eerder had de Nationale Arbeidsraad (NAR) al een positief advies gegeven over de ontwerptekst. Uit dat advies blijkt dat het nieuwe KB ervoor zorgt dat de opbrengst van de bijdrageverminderingen die worden toegekend sinds 1 april 2016, vanaf 1 januari 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 mogen worden aangewend voor de verhoging van het financieringsniveau bij ‘Maribelbanen’ die in het verleden werden gecreëerd. Men heeft het over een financieringsniveau dat duurzame en stabiele banen waarborgt, door geleidelijk het niveau van de tussenkomsten te verhogen.

Deze technische aanpassing van het KB op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, treedt retroactief in werking op 1 april 2016. De toegekende vermindering van de werkgeversbijdragen wordt vanaf die datum, per werknemer en per trimester, stapsgewijs (in 2016, 2018, 2019 en 2020) vermeerderd.

De NAR wijst erop dat in het kader van de taxshift een bijkomend budget van 476,8 miljoen euro ‘op kruissnelheid’ per jaar werd toegekend aan de sector. ‘Daarvan zou volgens een groeitraject vanaf 2020 214,6 miljoen euro per jaar geïnjecteerd worden in de Sociale Maribel’, aldus de sociale partners. Die versterking kan zowel voor bijkomende tewerkstelling als voor bestaande tewerkstelling worden ingezet.

De concrete verdeling van de bijkomende middelen voor de Sociale Maribel ligt al vast sinds vorig jaar, toen de sociale partners uit de sector een unaniem voorstel overgemaakt hebben aan de beleidscel Werk. Een wijzigings-KB van 1 juni 2016 heeft dat voorstel geconcretiseerd (aanpassing KB van 18 juli 2002, ‘ter uitvoering van de taxshift’). Maar achteraf bleek dat er toch nog enige ruimte voor interpretatie was.

Die kwestie is nu dus uitgeklaard ‘waardoor het geen twijfel meer lijdt dat, in de geest van voornoemd sectorakkoord, bijkomende middelen kunnen worden ingezet voor duurzame en stabiele tewerkstelling’, zo klinkt het in het advies.

Bron:Koninklijk besluit van 10 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, BS 18 januari 2017

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

Afkondigingsdatum : 10/01/2017
Publicatiedatum : 18/01/2017

Gepubliceerd op 19-01-2017

  142