Drie bestuursrechters voor afgeslankt Milieuhandhavingscollege

Geert De Wolf en Marc Van Asch, tot nu allebei hulprechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en advocaat milieurecht Pascal Louage worden aangesteld tot effectief bestuursrechter bij het Milieuhandhavingscollege (MHC).

Het Milieuhandhavingscollege bestond tot voor kort uit 5 bestuursrechters, met Luc Joly (tevens voorzitter), Carole Billiet, Ludo de Jager, Peter Schryvers en Jozef Nys. Hun mandaat verstreek op 31 augustus 2015. Joly en Nys gingen eind augustus met pensioen. De Vlaamse regering besliste echter om de 3 overblijvende bestuursrechters – Billiet, de Jager en Schryvers – in functie te houden totdat in hun vervanging was voorzien.

Dus tot het aantreden van De Wolf, Van Asch en Louage.De benoeming van de nieuwe bestuursrechters vangt aan op de eerste dag van de maand na die waarin zij hun eed hebben afgelegd in de handen van de minister-president van de Vlaamse regering.

Het mandaat van de 4 plaatsvervangende bestuurders Draye, Van Geystelen, Paeshuyse en Van Ceename liep eveneens af op 31 augustus 2015, maar zij worden niet vervangen.

Het Milieuhandhavingscollege doet als onafhankelijk administratief rechtscollege uitspraak over betwiste alternatieve of exclusieve bestuurlijke geldboetes en over voordeelontnemingen, in uitvoering van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

Maar zodra het Handhavingsdecreet op de Omgevingsvergunning in werking treedt, wordt het Milieuhandhavingscollege omgevormd tot een heus Handhavingscollege, dat zich ook zal uitspreken over boetes in stedenbouwkundige dossiers.

Bron:9 oktober 2015. – Benoeming van drie effectieve bestuursrechters bij het Milieuhandhavingscollege, BS 26 oktober 2015.

Carine Govaert

Benoeming van drie effectieve bestuursrechters bij het Milieuhandhavingscollege

Afkondigingsdatum : 09/10/2015
Publicatiedatum : 26/10/2015

Gepubliceerd op 27-10-2015

  240