Drastische verlaging van steunpercentages voor ecologie-investeringen

Om iedereen nog iets te kunnen geven, verlaagt de Vlaamse regering de maximale steunpercentages voor de ecologie-investeringen. Zij hoopt zo voldoende budget te hebben om nog tot het einde van het jaar ecologiesteun te kunnen toekennen. De subsidieverlaging is overigens al ingegaan op 11 juni, ook al wordt die pas bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2014. Een streep door de rekening van de ondernemingen die milieu-investeringen plannen…

Drastische verlaging

Het maximale subsidiebedrag wordt in veel gevallen gehalveerd. Voor energiebesparende investeringen in de hoogste energieklasse valt het subsidiepercentage zelfs terug van 60% naar 25% voor de kmo’s, en van 50% naar 12,5% voor de grote ondernemingen.

De maximale subsidiepercentages worden bovendien geüniformiseerd, los van het type investering.

Hieronder vindt u een vergelijking van de maxima die tot en met 10 juni 2014 golden, en de maxima die sindsdien van kracht zijn:

Kmo
Ecologiegetal (ecoscore)Milieu-investering — Tot 10/06/2014 Energiebesparende investering — Tot 10/06/2014Investering in hernieuwbare energiebronnen (HEB) of in hoogrenderende warmte-krachtkoppeling (WKK) — Tot 10/06/2014Milieu-investeringEnergiebesparende investeringInvestering in HEB of WKK — Vanaf 11/06/2014
9-6 (A) 35% 60% 45% 25%
4-3 (B) 25% 40% 30% 10%
2 (C) 15% 20% 15% 5%
1 (D) 5% 5% 5% 5%

Grote onderneming
Ecologiegetal (ecoscore)Milieu-investering — Tot 10/06/2014 Energiebesparende investering — Tot 10/06/2014Investering in hernieuwbare energiebronnen (HEB) of in hoogrenderende warmte-krachtkoppeling (WKK) — Tot 10/06/2014Milieu-investeringEnergiebesparende investeringInvestering in HEB of WKK — Vanaf 11/06/2014
9-6 (A) 25% 50% 35% 12,5%
4-3 (B) 15% 30% 20% 5%
2 (C) 5% 10% 5% /
1 (D) ////

Ondernemingen die beschikken over een milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan, een milieucertificaat of een milieumanagementsysteem kunnen nog steeds een subsidiebonus krijgen van 5% à 10% voor een kmo, en van 5% voor een grote onderneming met een milieumanagementinformatiesysteem. Dat wijzigt voorlopig niet.

Het ministerieel besluit herneemt integraal de limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst) met de 170 technologieën die recht geven op ecologiesteun, zoals die lijst gepubliceerd werd op 22 september, maar dit keer met de correcte – zwaar gereduceerde subsidiepercentages.

Aangezien de LTL-lijst die gepubliceerd werd op 22 september 2014, van kracht werd op 2 juni 2014, en de LTL-lijst die gepubliceerd wordt op 31 oktober 2014, van kracht werd op 11 juni 2014, had uw bedrijf exact 9 dagen de tijd om van de hogere percentages te kunnen genieten. Hopelijk was u bij de gelukkigen…

Maar het wordt nog erger…

Als we het Agentschap Ondernemen mogen geloven, wordt de limitatieve technologieënlijst op 17 november aanstaande afgeslankt van 170 naar 30 technologieën

Bron:Ministerieel besluit van 3 juli 2014 tot uitvoering van artikel 22, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verlaging van de subsidiepercentages, BS 31 oktober 2014.
Zie ook: Ministerieel besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst, BS 22 september 2014 (deel 1 en deel 2).

Carine Govaert

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 22, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verlaging van de subsidiepercentages

Afkondigingsdatum : 03/07/2014
Publicatiedatum : 31/10/2014

Gepubliceerd op 04-11-2014

  92