Douaniers krijgen toelage voor het dragen van een dienstwapen

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage voor wapendracht

Douaniers die tijdens de uitoefening van hun ambt een dienstwapen moeten dragen, krijgen daarvoor vanaf 1 januari 2018 een toelage.
 
 

De douaniers zullen vanaf 1 januari 2018 voor het dragen van hun dienstwapen 49 euro per maand ontvangen.
Deze toelage is gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, heeft dit bedrag vastgelegd in zijn besluit van 12 november 2017.

Sinds 1 september 2017 gelden er nieuwe regels voor de toekenning van toelagen en vergoedingen aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Een gemeenschappelijk kader, met uniforme principes (KB van 13 juli 2017). Een aanzienlijke vereenvoudiging ten opzichte van vroeger waar de materie geregeld werd door 33 verschillende KB’s.

Bron: Ministerieel besluit van 12 november 2017 tot toekenning van een toelage voor wapendracht, BS 4 december 2017.
Zie ook:
Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 19 juli 2017 (art. 38 en art. 40).
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  168