Diensten Vredegerecht Aarlen-Messancy gecentraliseerd in Aarlen

Sinds 11 juli 2016 zijn de diensten van het Vredegerecht Aarlen-Messancy gecentraliseerd op de Place Schalbert A, 6700 Aarlen. De ‘zetel Messancy’ die vroeger gevestigd was in Messancy zelf bevindt zich nu dus op hetzelfde adres als de ‘zetel Aarlen’.

De centralisatie komt er in uitvoering van het regeerakkoord. Dat voorziet in de hertekening van de gerechtelijke kantons om de werklast tussen de vredegerechten beter verdelen. Maar ook om kosten te besparen. De federale overheid zal immers minder huur en vergoedingen moeten betalen.

In eerste instantie is het de bedoeling om de kantons die nog op 2 of 3 plaatsen zitting houden, te ontdubbelen. De zetels zullen op 1 locatie worden gecentraliseerd. Een beweging die begin juli dus werd doorgevoerd voor het vredegerecht Aarlen-Messancy. De diensten van de zetel in Messancy zijn verhuisd naar Aarlen, waar ook de diensten van de zetel Aarlen gehuisvest zijn.

De FOD Justitie maakt het nieuwe adres bekend via een bericht in het Staatsblad van 19 augustus 2016.

Bron:Adreswijziging, BS 19 augustus 2016.

Laure Lemmens

Adreswijziging - Vredegerecht Aarlen - Messancy zetel Messancy

Afkondigingsdatum : 19/08/2016
Publicatiedatum : 19/08/2016

Gepubliceerd op 22-08-2016

  135