DGRO onderhandelt met gemeenten over lokalen voor ‘sous l’arbre’ zittingen van vrederechters

Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het sluiten van de gebruiksovereenkomst bedoeld in artikel 66, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek

De laatste jaren zijn heel wat gerechtelijke kantons hervormd: sommige kantons zijn afgeschaft, in andere zijn de zetels gecentraliseerd. De minister van Justitie kan wel toelaten dat een vrederechter nog zittingen houdt in een opgeheven zittingsplaats van een kanton of in een afgeschaft kanton. Zodat de nabijheid van de vrederechter als eerstelijnsrechtbank gewaarborgd blijft. Die zgn. zittingen ‘sous l’arbre’ vinden plaats in een door de gemeente gratis ter beschikking gesteld lokaal. Hierover wordt een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de minister van Justitie. De minister machtigt nu de directeur-generaal bij het DG Rechterlijke Organisatie (DGRO) van de FOD Justitie om die gebruiksovereenkomsten in zijn naam te sluiten. Is de directeur-generaal afwezig of verhinderd dan kan zijn plaatsvervanger de gebruiksovereenkomst afsluiten.

De betrokken ambtenaren tekenen de gebruiksovereenkomsten met de formule ‘Voor de Minister’ gevolgd door de vermelding van hun functie.

Het nieuwe MB van 12 november 2019 treedt in werking op 14 november 2019.

Bron: Ministerieel besluit van 12 november 2019 houdende overdracht van de bevoegdheid tot het sluiten van de gebruiksovereenkomst bedoeld in artikel 66, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 14 november 2019
Ilse Vogelaere
  262