Derde kamer arbeidsrechtbank Gent bevoegd voor rechten terreurslachtoffers

Beschikking houdende aanvulling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank Gent van 10 augustus 2015 (Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2015) zoals gewijzigd door de beschikking van 29 januari 2016 (Belgisch Staatsblad van 9 februari 2016)

In alle afdelingen van de arbeidsrechtbank Gent wordt de bevoegdheid van de derde kamer uitgebreid. Deze kamer behandelt voortaan ook de geschillen die voortvloeien uit de wet van 18 juli 2017 over het statuut van nationale solidariteit voor terrorismeslachtoffers. Dat heeft Carine Salaert, voorzitter van de arbeidsrecht Gent, beslist op 24 oktober 2017.
Alle geschillen over de toepassing van de nieuwe wet worden ingeleid én behandeld door de derde kamer. Zowel in de afdelingen Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare als Veurne.
Die nieuwe wet over de rechten van de terreurslachtoffers creëert voor slachtoffers een ‘statuut van nationale solidariteit’. Het voorziet ook in een herstelpensioen voor slachtoffers die minstens 10% invalide zijn. Het gaat om een residuair pensioen: ander vergoedingen en tegemoetkomingen worden er eerst van afgetrokken. Tot slot voorziet de wet ook in een terugbetaling van de medische zorgen.
Bron: Beschikking van 24 oktober 2017 houdende aanvulling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank Gent van 10 augustus 2015 (Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2015) zoals gewijzigd door de beschikking van 29 januari 2016 (Belgisch Staatsblad van 9 februari 2016), BS 16 januari 2018
Zie ook:
Wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme
Ilse Vogelaere
  329