De Witte is nieuwe voorzitter van College van Provinciegouverneurs

Lodewijk De Witte, de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, is de nieuwe voorzitter van het College van Provinciegouverneurs. Zijn mandaat loopt een jaar, van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017. Hij neemt de fakkel over van Denis Mathen, de gouverneur van de provincie Namen, die het voorbije jaar aan het hoofd stond van het college.

De Witte staat het komende jaar in voor het samenstellen van de agenda van het college en het oproepen van de leden voor de vergaderingen. Zijn aanstelling is geen verrassing aangezien het KB van 6 september 1988 over de werking van het college vereist dat het voorzitterschap om de beurt wordt waargenomen door het collegelid met de grootste anciƫnniteit van elke taalgroep. Wat de Nederlandse taalgroep betreft is dit dus gouverneur De Witte. Hij is immers sinds 1 januari 1995 gouverneur van Vlaams-Brabant.

Het College van provinciegouverneurs werd opgericht in uitvoering van de zogenaamde Pacificatiewet van 9 augustus 1988 en heeft vooral een adviesfunctie. Onder meer wat betreft het administratief toezicht op de gemeenten Voeren en Komen-Waasten.

Bron:College van provincie gouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement, BS 3 oktober 2016.

Laure Lemmens

College van provincie gouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement

Afkondigingsdatum : 03/10/2016
Publicatiedatum : 03/10/2016

Gepubliceerd op 06-10-2016

  199