De Bruycker eerste directeur van Centrum voor Cybersecurity

Miguel De Bruycker wordt de eerste directeur van het Centrum voor Cybersecurity België. Hij kwam als beste uit de selectieprocedure die eind maart van start ging. De Bruycker (NL) wordt bijgestaan door adjunt-directeur Phédra Clouner (FR). Beiden werden op 10 augustus benoemd voor een mandaat van 5 jaar, tot 17 augustus 2020.

Met de directie op post kan het CCB zijn werkzaamheden ook effectief aanvatten. Bedoeling is dat het CCB op termijn als nationale autoriteit zal toezien op de internetveiligheid in ons land. Dit betekent meer concreet

  • het opvolgen en coördineren van en toezien op de uitvoering van het Belgisch beleid op het gebied van cybersecurity;
  • vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren;
  • de coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en overheden, en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector;
  • formuleren van voorstellen tot aanpassing van het regelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid;
  • in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering, het crisisbeheer bij cyberincidenten verzekeren;
  • het opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoering van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de verschillende informatiesystemen van de administraties en publieke instellingen;
  • het coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging van internationale verplichtingen en van voorstellen van het nationale standpunt op dit vlak;
  • het coördineren van de evaluatie en certificatie van de veiligheid van informatie- en communicatiesystemen;
  • het informeren en sensibiliseren van gebruikers van informatie- en communicatiesystemen.

Om deze taken uit te voeren, krijgt het CBB er nog 8 personeelsleden bij. De Bruycker en Clouner zullen binnenkort de recruitmentprocedure opstarten. Eerste minister Charles Michel verklaarde in maart al dat hun indienstneming prioritair is.

Bron:Centrum voor Cybersecurity België. - Benoeming van de Directeur en Adjunct-directeur, BS 17 augustus 2015.
Zie ook Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België, BS 21 november 2014. Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs (m/v) (niveau A5), van het Centrum voor cybersecurity België voor de Kanselarij van de Eerste Minister (CNG15010), BS 27 maart 2015. Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-directeurs (m/v) (niveau A4), van het Centrum voor cybersecurity België voor de Kanselarij van de Eerste Minister (CNG15011), BS 27 maart 2015.

Laure Lemmens

Centrum voor Cybersecurity België - Benoeming van de Directeur en de Adjunct-directeur

Afkondigingsdatum : 17/08/2015
Publicatiedatum : 17/08/2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

  103