De Block vervangt Turtelboom in comités voor veiligheid en fraudebestrijding

Maggie De Block vervangt met ingang van 25 juli Annemie Turtelboom in het ‘Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’. Turtelboom zit nu in de Vlaamse Regering als minister van Financiën, Begroting en Energie, en wordt dus als federaal minister van Justitie vervangen in het ministerieel comité.

Ook in het ‘Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid’ zal Maggie De Block de plaats innemen van Annemie Turtelboom. Dat comité bepaalt onder meer de prioriteiten voor de staatsveiligheid. Het buigt zich ook over veiligheidsthema’s, zoals de verspreiding van massavernietigingswapens en terrorismefinanciering.

Het comité voor fraudebestrijding wordt voorgezeten door de Eerste Minister. Het bestaat uit de leden van de regering die bevoegd zijn voor financiën, economie, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, werk, kmo’s en zelfstandigen, en de coördinatie van de fraudebestrijding.

Het comité bepaalt het algemeen beleid van de strijd tegen fraude en legt de prioriteiten van de betrokken diensten vast. Daarnaast ziet het comité toe op de uniforme toepassing van de wetgeving en op de werking van het ‘College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’. Dat college bestaat uit administrateurs en directeurs van de verschillende diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van fraude.

Bron:Koninklijk besluit van 25 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 2 oktober 2014 Bron:Koninklijk besluit van 25 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, BS 2 oktober 2014
Zie ook: — Koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 6 augustus 2014. — Koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 22 maart 2013. — Koninklijk Besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 28 december 2011. — Koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, BS 6 augustus 2014.

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Afkondigingsdatum : 25/09/2014
Publicatiedatum : 02/10/2014

Gepubliceerd op 03-10-2014

  89