Dagvaarding voor politierechtbank en correctionele rechtbank blijft geldig bij verdaging of voorzetting (art. 72 en 82 Potpourri II)

De dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank of voor de correctionele rechtbank blijft voortaan geldig in geval van verdaging van de zaak of voortzetting van de zaak op een bepaalde datum. Er moeten dus geen nieuwe dagvaardingen meer worden opgemaakt wat een pak werk en heel wat kosten bespaart.

De nieuwe regel is van toepassing op de procedures die worden gevoerd voor alle strafgerechten, in eerste aanleg en in hoger beroep.

Maar het gaat dus niet om een verbod. Het parket kan dus nog steeds nieuwe dagvaardingen opmaken wanneer nodig (vb. voor een burgerlijke partij die in een verkrachtingszaak tot dan stelselmatig aanwezig was), maar de rechter kan niet langer van het parket vragen om stelselmatige de afwezige partijen opnieuw te dagvaarden.

De Potpourri II-wet wijzigt artikel 145 (politierechtbank) én 182 (correctionele rechtbank) van het Wetboek van Strafvordering. De wijzigingen gelden sinds 29 februari 2016.

Bron:Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 72 en 82 Potpourri II).

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 05/02/2016
Publicatiedatum : 19/02/2016

Gepubliceerd op 11-03-2016

  151