Cyberkinderlokkerij voortaan strafbaar

Cyberkinderlokkerij of kinderlokkerij op het internet is voortaan strafbaar. De wetgever voegt het misdrijf toe aan het Strafwetboek om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico’s van internetgebruik.

Daders riskeren in de toekomst een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar wanneer ze online communiceren met een minderjarige of een persoon waarvan ze denken dat hij minderjarig is met de bedoeling later een misdaad of wanbedrijf jegens hem te vergemakkelijken en ze daarbij

  • liegen over hun identiteit, leeftijd en hoedanigheid of deze zaken verzwijgen;
  • benadrukken om de gesprekken discreet te behandelen;
  • een geschenk of voordeel aanbieden of voorspiegelen;
  • een andere list gebruiken.
Uit de stukken van de Senaat blijkt dat de online contacten niet moeten uitmonden in een concrete ontmoeting.

De wet van 10 april 2014 treedt in werking op 10 mei, 10 dagen na publicatie in het Staatblad.

Bron:Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, BS 30 april 2014.
Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, Parl. St. Kamer 2014, nr. 53K3450/001.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers

Afkondigingsdatum : 10/04/2014
Publicatiedatum : 30/04/2014

Gepubliceerd op 07-05-2014

  119