Cumulatieve voorwaarden bij cyberlokken geschrapt (art. 26 en 27 Potpourri II-wet)

Het communiceren met minderjarigen via informatie- en communicatietechnologie (internet, sms…) om een misdaad of wanbedrijf te plegen is strafbaar. In vier gevallen. Volgens de huidige Nederlandstalige tekst van artikel 433bis/1 Sw. is bv. de meerderjarige die zijn identiteit, leeftijd en hoedanigheid heeft verzwegen tegenover de minderjarige of hierover gelogen heeft strafbaar. Er is dus sprake van drie cumulatieve voorwaarden: verzwijgen van of liegen over identiteit, leeftijd en hoedanigheid. Nochtans was dit niet de bedoelding van de wetgever. Dat blijkt trouwens ook zo uit de Franstalige tekst. Het is voldoende dat de meerderjarige een van die drie zaken heeft verzwegen of erover gelogen heeft, om hem te bestraffen.

Daarnaast past de wetgever ook het opschrift aan van de titel die cyberlokkers aanpakt. In de titel was er nog sprake van het ‘lokken van minderjarigen op internet’. De term internet is echter te beperkend . Het misdrijf is breder en verwijst naar alle informatie- en communicatietechnologie (bv. ook naar communicatie via gsm (bv. per sms)). Vandaar dat in de titel voortaan sprake is van ‘lokken via informatie- en communicatietechnologieën’. In artikel 433bis/1 Sw. zelf werd die term trouwens al gebruikt.

De artikelen 26 en 27 van de wet van 5 februari 2016 zijn in werking getreden op 29 februari 2016.

Bron:Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 26 en 27 Potpourri II-wet)
Zie ook:Strafwetboek (art. 433bis/1)

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 05/02/2016
Publicatiedatum : 19/02/2016

Gepubliceerd op 22-03-2016

  74