Covid-19: wet tot schorsing van dwingende termijnen en beroepstermijnen in wetgeving civiele veiligheid eindelijk gepubliceerd

Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid

Alle dwingende termijnen en beroepstermijnen die bepaald zijn in de Wet Civiele Veiligheid van 15 mei 2007 worden geschorst voor een periode van 60 dagen. Dat geldt ook voor alle termijnen m.b.t. de tuchtprocedure, de evaluatieprocedure en de procedure voor de beroepskamer uit het KB van 19 april 2014 met het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

! Maar let op: de wetgever pint het begin van de schorsingsperiode vast op 18 maart 2020 (de dag waarop de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd). Logisch, want de betrokken overheidsdiensten liggen sinds die dag nagenoeg stil. Maar dit betekent wel dat de schorsingsperiode er bij publicatie van de wet op 20 mei 2020 al op zit. Tellen we 60 dagen vanaf 18 maart, dan komen we immers op 16 mei 2020…

De wet komt dus eigenlijk al wat laat. Reden voor de vertraging: er werd eerst geprobeerd om de schorsing door te voeren via KB, maar dat kon niet. Er was een wettelijke basis nodig…

Het was trouwens de bedoeling om via dezelfde wet de bepalingen m.b.t. arbeidstijd te versoepelen als tegemoetkoming voor de diensten van civiele veiligheid, de hulpverleningszones, de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming en de operatoren van de centra van het eenvormig oproepstelsel. Zij dreigden door het extra werk in het kader van corona overbelast te raken en keken tegelijkertijd aan op hogere absenteïsmecijfers door het virus. De wetgever wilde dan ook afwijkingen voorzien op de gemiddelde arbeidsduur per week, de recuperatieregels en de rustperiode tussen 2 wachtdiensten. Maar de bepalingen zijn geschrapt. Ze zullen via KB worden doorgevoerd.

De wet heeft retroactief uitwerking, vanaf 18 maart 2020.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  417