Covid-19: Voorlopig geen uithuiszettingen meer in Vlaanderen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

De Vlaamse regering verbiedt tijdelijk alle uithuiszettingen en zorgt ervoor dat huurcontracten op een minder formele manier verlengd kunnen worden wegens buitengewone omstandigheden.

Geen uithuiszettingen

De Vlaamse regering schorst de uitvoering van alle gerechtelijke beslissingen tot uithuiszetting. En dit vanaf 31 maart 2020, tot en met de laatste dag van de zogenaamde ‘civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid’. Voorlopig is dat tot en met 17 juli 2020.
De politie houdt toezicht op de naleving van deze maatregel. ‘Zo nodig met gebruik van geweld’, staat er in het besluit van 27 maart 2020.

Het Brussels gewest (sinds 17 maart) en het Waalse gewest (sinds 19 maart) hebben al een gelijkaardige maatregel afgekondigd.

Verlenging van huurcontract

Een huurder van wie het huurcontract vervalt of opgezegd werd, kan om een huurverlenging vragen als er zich buitengewone omstandigheden voordoen. Volgens het Vlaamse woninghuurdecreet moet de huurder die verlenging aanvragen met een aangetekende brief, door afgifte van een brief tegen ontvangstbewijs, of met een deurwaardersexploot. En hij moet zijn verzoek minstens één maand voor de vervaldag indienen.
Maar in deze coronatijden laat de Vlaamse regering een soepeler regime toe: een huurverlenging aanvragen wegens buitengewone omstandigheden kan tijdelijk met een e-mailtje en de huurder mag zijn aanvraag ook nog indienen in de maand voor de vervaldag.

Vanaf 31 maart

Het Vlaamse besluit treedt bij publicatie onmiddellijk in werking. Dat is op 31 maart 2020.
De meeste bepalingen van het besluit blijven echter maar geldig zolang de civiele noodsituatie duurt.

Carine Govaert
  541