Covid-19: Vlaamse Ombudsman mag tijdelijk bemiddelen bij private huurgeschillen veroorzaakt door corona

Decreet tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten

De voorbije weken hebben heel wat private huurders en verhuurders de Vlaamse Ombudsman gecontacteerd met bemiddelingsvragen naar aanleiding van de coronacrisis. De dienst had daarvoor echter geen mandaat. Tot nu. Door een aanpassing van het Vlaams Ombudsdecreet krijgt de Vlaamse Ombudsman tijdelijk de bevoegdheid om te bemiddelen in private huurgeschillen die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Het bemiddelingsmandaat loopt vanaf 11 mei 2020 en is beperkt tot problemen die voor 1 oktober 2020 bij de dienst worden aangemeld. Alleen conflicten over de uitvoering van een private huurovereenkomst m.bt. een woning of een deel van een woning waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats kunnen door huurder of verhuurder voor bemiddeling worden voorgelegd. De verzoekende partij moet kunnen motiveren dat het conflict te wijten is aan de coronacrisis.

De bemiddelingsopdracht van de ombudsman is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van instanties die acties zijn in de huurbemiddeling. Intussen is bekend dat Wonen-Vlaanderen de Ombudsman zal ondersteunen in zijn nieuwe bemiddelingsopdracht. Maar de ombudsman hoopt ook beroep te kunnen doen op de inhoudelijke expertise van alle andere partners die huurders en verhuurders kunnen helpen om tot een goede oplossing te komen zoals hulpverleners van de centra algemeen welzijnswerk (CAW’s) en gemeenten, huurdersbonden, verhuurdersverenigingen, enz.

Nog even dit: De decreetgever maakt van de gelegenheid gebruik om in de oprichtingsdecreten van de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat (KRC) en het Vlaams Vredesinstituut (VVI) een aantal technische correcties door te voeren.

Bron: Decreet van 8 mei 2020 tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten, BS 8 mei 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  320