Covid-19 Vlaams gewest: meer studentenwerk tijdens coronacrisis en garanties voor behoud van gezinsbijslagen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Corona zorgt in heel wat sectoren voor een verhoogde werkdruk, bijvoorbeeld in voedingswinkels en in de distributiesector. De Vlaamse regering wil deze bedrijven dan ook de mogelijkheid geven om jobstudenten in te zetten om het extra werk op te vangen. Ze zorgt er daarom voor dat de uren die jobstudenten tijdens het tweede kwartaal van 2020 (van 1 april tot en met 30 juni) presteren niet meetellen voor de berekening van de 475 uur die ze per jaar maximaal mogen werken. De uren worden geneutraliseerd. Jobstudenten die extra uren kloppen, moeten op die manier niet vrezen voor hun recht op gezinsbijslag.

Ook garanties voor behoud van kinderbijslag bij tijdelijke werkloosheid

Ook kinderen die aan de slag waren als student/stagiair/werknemer maar die door corona in het systeem van tijdelijke werkloosheid door overmacht zijn terechtgekomen, moeten niet vrezen voor hun recht op gezinsbijslag. De Vlaamse regering heeft immers beslist dat de gezinsbijslagen voor hen niet worden geschorst tot en met 30 juni 2020.

Hetzelfde geldt voor de maandelijkse zorgtoeslag van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook die wordt niet geschorst tot eind juni wanneer het kind door corona in het systeem van tijdelijke werkloosheid is terechtgekomen.

En voor studenten die lessen missen

En er zijn nog meer garanties:
  • leerlingen en studenten die les volgen in het buitenland maar die door corona hebben moeten onderbreken, hebben recht op gezinsbijslagen tot het einde van school- of academiejaar 2019-2020
  • leerlingen en studenten die door een beslissing van de onderwijsinstelling omwille van corona niet kunnen voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden, hebben recht op de gezinsbijslagen tot het einde van het school-of academiejaar 2019-2020
  • studenten die tijdens het academiejaar 2019-2020 zijn inschrijving vanaf 14 maart terugbrengt onder 27 studiepunten, behoudt het recht op gezinsbijslagen voor het volledige academiejaar 2019-2020

Verlengen kan

De voorziene einddata kunnen nog opschuiven.

In werking: retroactief, vanaf 14 maart 2020. Behalve de neutralisering van de werkuren van jobstudenten. Dat artikel heeft pas uitwerking vanaf 1 april 2020.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020 tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 7 mei 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  252