Covid-19: Vlaams gewest garandeert betaling van 2 maanden handelshuur in ruil voor kwijtschelding van 1 à 2 maanden huurgeld

Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Zelfstandigen en vennootschappen die verplicht moesten sluiten door de coronamaatregelen kunnen bij het Vlaams gewest een handelshuurlening aangaan tegen een interest van 2%. Zij kunnen dan de achterstallige huur gespreid terugbetalen. De verhuurder krijgt onmiddellijk de achterstallige huurgelden, maar moet in ruil een bedrag van 1 à 2 maanden huur laten vallen. Vlaanderen schakelt daarvoor het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) én PMV/z-Leningen in.
De huurder die op 15 maart 2020 een handelshuurovereenkomst had lopen voor één of meerdere panden in het Vlaams gewest, kan via het VLAIO een aanvraag indienen voor een handelshuurslening bij PMV/z-Leningen. Ondernemers met een erfpacht- of opstalovereenkomst, met een recht van vruchtgebruik of een brouwerijcontract komen ook in aanmerking.
Voor de verhuurder heeft deze deal het voordeel dat PMV/z-Leningen hem onmiddellijk 1 à 2 maanden huur uitbetaalt. Huurlasten inbegrepen.
In ruil moet hij wel 1 à 2 maanden huur laten vallen.
De huurder geniet de kwijtschelding van huur gedurende 1 à 2 maanden. En doordat PMV/z-Leningen in zijn plaats de huur van 1 à 2 maanden betaalt, lopen er geen interesten wegens laatttijdige betaling. De terugbetaling van de lening start pas 6 maanden na afsluiting van de lening en mag gespreid worden over 18 maanden.
In ruil betaalt de huurder een interest van 2%.
Het maximaal te ontlenen bedrag bedraagt 35.000 euro per onderneming, voor al haar handelspanden samen.
De huurder dient daartoe een online-aanvraag in bij het VLAIO en ondertekent samen met de verhuurder een modelovereenkomst.
VLAIO laat op zijn website echter weten dat de applicatie voor het indienen van de aanvraag en de modelovereenkomst nog niet klaar zijn. Aanvragen is dus nog niet mogelijk. U hebt echter nog tijd. Alle aanvragen moeten pas tegen 1 oktober 2020 binnen zijn.
Zie ook:

Gepubliceerd op 08-06-2020

  389