Covid-19: verzoekschriften neerleggen via e-Deposit blijft mogelijk tot 31 december

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4, derde lid van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

De mogelijkheid om akten van rechtsingang of van voorziening en meer in het algemeen de verzoekschriften of verzoeken gericht aan rechters neer te leggen via e-Deposit wordt verlengd tot 31 december 2020. Normaal liep deze coronamaatregel na een eerdere verlenging tot 1 oktober. Maar omdat het virus weer opflakkert, wil de regering verplaatsingen naar de griffies blijven beperken.

eDeposit

Verzoekschriften, verzoeken tot rechters, akten van rechtsingang of van voorziening neerleggen via het eDeposit-systeem kon voor de uitbraak van het coronavirus niet. De mogelijkheid was niet voorzien in het KB van 16 juni 2016 .
Om verplaatsingen naar de griffie te vermijden en de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen, had het College van hoven en rechtbanken via een omzendbrief van 18 maart 2020 uitzonderlijk de neerlegging via e-mail of via eDeposit toegestaan van iedere akte van advocaten en gerechtsdeurwaarders én alle akten die niet waren opgenomen in het KB van 16 juni 2016.
Omdat tegelijkertijd ook heel wat gerechten de rechtsonderhorigen aanmoedigden om hun verzoekschriften via het systeem in te dienen tijdens de crisisperiode, werd via de wet van 20 mei 2020 een wettelijke basis gecreëerd.

Tijdelijk, met het oog op definitief

Iedereen kon tijdelijk, tot 30 juni 2020, akten van rechtsingang of van voorziening, verzoekschriften en verzoeken aan een rechter (en de bijlagen) bij de griffie van een gerecht neerlegging via eDeposit. De maatregel werd verlengd tot 1 oktober, maar omdat de coronapandemie blijft aanslepen heeft de regering beslist om nogmaals te verlengen, tot eind dit jaar.
Daarmee krijgt de wetgever een ruime marge om de mogelijkheid definitief te verankeren. Want de manier van werken blijkt zo succesvol dat de wetgever de manier van werken permanent wil invoeren.
In werking: 18 september 2020
Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  234