Covid-19: verzoekschriften neerleggen via e-Deposit blijft mogelijk tot 1 oktober

Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

De mogelijkheid om akten van rechtsingang of van voorziening en meer in het algemeen de verzoekschriften of verzoeken gericht aan rechters neer te leggen via e-Deposit wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Normaal liep deze coronamaatregel slechts tot 30 juni. Maar omdat het virus nog steeds niet helemaal weg is, wil de regering verplaatsingen naar de griffies ook de komende maanden zoveel mogelijk beperken.

eDeposit

Verzoekschriften, verzoeken tot rechters, akten van rechtsingang of van voorziening neerleggen via het eDeposit-systeem kon voor de uitbraak van het coronavirus niet. De mogelijkheid was niet voorzien in het KB van 16 juni 2016.

Om verplaatsingen naar de griffie te vermijden en de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen, had het College van hoven en rechtbanken via een omzendbrief van 18 maart 2020 uitzonderlijk de neerlegging via e-mail of via eDeposit toegestaan van iedere akte van advocaten en gerechtsdeurwaarders én alle akten die niet waren opgenomen in het KB van 16 juni 2016.

Omdat tegelijkertijd ook heel wat gerechten de rechtsonderhorigen aanmoedigden om hun verzoekschriften via het systeem in te dienen tijdens de crisisperiode, werd via de wet van 20 mei 2020 een wettelijke basis gecreëerd.

Tijdelijk, met het oog op definitief

Iedereen kon tijdelijk, tot 30 juni 2020, akten van rechtsingang of van voorziening, verzoekschriften en verzoeken aan een rechter (en de bijlagen) bij de griffie van een gerecht neerlegging via eDeposit. Omdat de coronacrisis nog niet helemaal voorbij is, wordt de maatregel nu verlengd tot 1 oktober 2020.

Daarmee krijgt de wetgever een ruime marge om de mogelijkheid definitief te verankeren. Want de manier van werken blijkt zo succesvol dat de wetgever de manier van werken permanent wil invoeren. Bij de Kamer liggen werden daar intussen al definitieve wetswijzigingen voor ingediend Kamer.

In werking: 17 juni 2020

Bron: Koninklijk besluit van 15 juni 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17 juni 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  339