Covid-19: verval- en beroepstermijnen op basis van wetgeving Brussels gewest blijven opgeschort tot 15 juni

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

De vervaltermijnen en beroepstermijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving en reglementering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest blijven opgeschort tot 15 juni 2020. Dat geldt ook voor alle termijnen die zijn ingevoerd op grond van deze regelgeving of waarvan het verstrijken juridische gevolgen heeft op basis deze regelgeving. De opschorting liep, na een eerste verlenging, tot 15 mei, maar omdat de situatie rond covid-19 op dit moment nog onvoldoende is gebeterd, wordt de duur opnieuw met een maand verlengd.

De verlenging is van toepassing op alle termijnen die worden vermeld in Volmachtbesluit 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering . Met 1 uitzondering. De verlenging geldt niet voor de selectieprocedures voor het personeel van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De verlenging heeft uitwerking vanaf 16 mei 2020.

Let op: bij de eerste verlenging verscheen gelijktijdig ook een verlengingsbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Dat is dit keer niet het geval. De verval- en beroepstermijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving en reglementering van het Verenigd College en de termijnen die zijn ingevoerd op grond van deze regelgeving of waarvan het verstrijken juridische gevolgen heeft op basis deze regelgeving blijven momenteel dus slechts opgeschort tot 15 mei 2020.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 22 mei 2020.
Zie ook
Besluit van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21 april 2020.
Besluit van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21 april 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  311