Covid-19: verkiezing van nieuwe leden Hoge Raad voor de Justitie uitgesteld

Koninklijk besluit nr. 6 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie

De verkiezing van de 22 nieuwe leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie die normaalgezien zou plaatsvinden op 24 april is uitgesteld naar 25 september. Door de verlengde coronamaatregelen is het voor de rechtbanken van eerste aanleg onmogelijk om de nodige voorbereidingen.

Maar ook de verkiezing van de 22 nieuwe leden niet-magistraten wordt verplaatst naar een latere datum. Wanneer precies, is niet duidelijk. Regering Wilmès II geeft in haar bijzondere volmachtenbesluit geen concrete verkiezingsdatum, maar voorziet in uitstel voor enkele procedurestappen. De kandidaturen en de lijsten met voorgedragen kandidaten moeten - in afwijking van de normale procedure in artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek - ten laatste op 10 september 2020 per aangetekende brief aan de voorzitter van de Senaat worden bezorgd. In de weken nadien zal de Senaat de kandidaturen analyseren en spreken tijdens hoorzittingen. Om dan uiteindelijk op basis van die gesprekken én de ingediende documenten een keuze te maken. Maar het is dus niet duidelijk wanneer de Senaat de verkiezing moet organiseren. De minister van Justitie is wel verplicht om de lijst met nieuwe leden in de loop van de maand volgend op de verkiezingen bekend te maken.

Bron: Koninklijk besluit nr. 6 van 16 april 2020 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 17 april 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  236