Covid-19 vanaf 19 oktober 2020: ‘Verplicht telewerk met beperkte terugkeermomenten’

Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken

De regering-De Croo heeft de nieuwe dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zondagavond nog in een ministerieel besluit gegoten. De maatregelen gelden vanaf maandag 19 oktober en blijven van toepassing tot en met donderdag 19 november 2020. Tot de opvallendste ingrepen behoren de sluiting van de horecazaken en het verplichte telewerk.

Telethuiswerk

‘Telethuiswerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent’, stond er tot nu in in het ministerieel besluit met dringende maatregelen. Maar die sterke aanbeveling wordt nog een beetje aangescherpt: ‘Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent’, staat er in het nieuwe MB. Maar alleen ‘in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat’. ‘Alle ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen eveneens goed georganiseerde terugkeermomenten organiseren, met respect voor de sanitaire voorschriften.’
Wanneer telethuiswerk niet wordt toegepast, moeten de ondernemingen uiteraard veiligheids- en beschermingsmaatregelen naleven, ‘in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon’.

Vitale belangen en behoeften

De volgende ondernemingen hoeven de regels van de social distancing maar in de mate van het mogelijke toe te passen als zij andere passende preventiemaatregelen nemen:
  • de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking. Zij worden opgelijst in de bijlage bij het ministerieel besluit; en
  • de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van de hiervoor genoemde ondernemingen en diensten.
De bijlage met de vitale diensten en activiteiten en het overzicht van e betrokken paritaire comités wijzigt niet.

Registratieplicht

Werkgevers en gebruikers uit de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw, en vleesector die tijdelijk een beroep doen op werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven, hebben nog steeds de plicht om de identiteitsgegevens van hun tijdelijke personeelsleden te noteren. Zij vernietigen die gegevens 14 dagen na het einde van de tewerkstelling.

Als de werknemer of zelfstandige het ‘Passagier Lokalisatie Formulier’ moet invullen, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat dit wel degelijk gebeurd is op het moment dat die persoon zijn werkzaamheden aanvat in ons land.

De registratieplicht geldt niet voor grensarbeiders en voor werknemers en zelfstandigen die minder dan 48 uur in ons land verblijven.

Los hiervan bestaat er ook nog altijd een registratieplicht voor bezoekers van welnesscentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen.

B2C-bedrijven

Ondernemingen, verenigingen en diensten die goederen of diensten aanbieden aan consumenten doen dat volgens de regels van hun sectorprotocol, of als er geen sectorprotocol werd gesloten, volgens de regels die de bevoegde federale overheidsdienst publiceert op zijn website en volgens de algemene veiligheidsregels, die nog eens expliciet herhaald worden: klanten en werknemers informeren, werknemers opleiden, minimumafstand, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, geen samenscholingen, handhygiëne, werkplaats desinfecteren, ventileren, covid-19-contactpersoon, en naleving van aanvullende lokale voorschriften.

Politie

Net als de voorbije maanden, laten de anticoronamaatregelen toe om af te wijken van de arbeids- en rusttijden van het politiepersoneel.

Horeca

De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten. Behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen. En dit tot ten laatste 22u.

Mogen toch openblijven: de eetgelegenheden en restaurants van logiesvormen, maar alleen voor hun gasten, en de grootkeukens van verblijf-, school-, leef- of werkgemeenschappen. Daar gelden de klassieke veiligheidsregels: maximum 4 personen aan één tafeltje, alleen zitplaatsen, geen bediening aan de bar, mondmaskerplicht, enz.
Net als tot nu het geval was, mogen de leden van één huishouden eenzelfde tafeltje delen – ongeacht de grootte van dat huishouden (= personen die onder hetzelfde dak wonen).

Feest- en receptiezalen

De feest- en receptiezalen gaan terug dicht, behalve voor de organisatie van een rouwmaaltijd na een begrafenis of crematie.
Jacuzzi’s, stoomcabines, hammams (niet-privé), discotheken en dancing blijven gesloten. Casino's en speelautomatenhallen (met registratieplicht) en wedkantoren mogen opengaan op het gebruikelijke uur voor maximum 40 bezoekers. Om 23.30u gaan zij dicht, minstens tot 6u ’s morgens. De gemeente kan strengere regels opleggen. Via een protocol kunnen dan weer meer dan 40 bezoekers toegelaten worden. De bestaande protocollen worden ten laatste op 23 oktober herbekeken. Drank en eten zijn niet toegelaten.

Winkels en markten

Voor de winkels en cinkelcentra verandert er niets. D.w.z.: 1 klant per 10 m³, handhygiëne, enz. Nachtwinkels sluiten de deuren om 22u.

De gemeente kán kleine kermissen en markten toelaten. Onder bepaalde voorwaarden. Maar jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten én kerstmarkten of winterdorpen mogen niet.

Geen alcohol

De verkoop van alcohol is verboden vanaf 20u ’s avonds tot 5u ’s ochtends. Ook via automaten.

Samenscholingsverbod én nachtelijk uitgaansverbod

Het is verboden om zich in de openbare ruimte (bibliotheek, park,...) of op de openbare weg te bevinden tusssen 0 en 5u ’s ochtends, behalve voor essentiële niet-uitstelbare verplaatsingen.

Elk huishouden mag per 14 dagen ten hoogste 4 personen van 12 jaar of ouder in huis ontvangen, met behoud van afstand of met mondmasker. Er zijn uitzonderingen voor sport- en andere activiteiten. Maar alle bestaande afspraken worden ten laatste op 23 oktober herbekeken.
Elke persoon mag nog één knuffelcontact hebben.

Mondmaskerplicht

Het mondmakser blijft verplicht op dezelfde plaatsen: openbaar vervoer, in B2C-ondernemingen waar de anderhalvemeterregel niet gerespecteerd kan worden, in winkels, op handelsbeurzen, enz.

Reizen

Niet-essentiële reizen naar België blijven verboden, behalve vanuit de landen van de Europese Unie, de andere Schengenladen, Groot-Brittannië en de derde landen die volgens de FOD Buitenlandse Zaken voldoende veilig zijn. Mits het Passagier Lokalisatie Formulier wordt ingevuld.

Vanaf 19 oktober

Naast de politiediensten krijgen ook de controleurs en inspecteurs van de FOD Volksgezondheid de opdracht om toe te zien op de naleving van bepaalde anti-coronamaatregelen. De nieuwe maatregelen treden in werking op 19 oktober 2020, met uitzondering van het nachtelijk uitgaansverbod, dat in werking treedt op 20 oktober om 1 minuut na middernacht.

Het vorige ministerieel besluit met dringende maatregelen tegen corona wordt opgeheven.

Carine Govaert
  2570