Covid-19: Tijdelijke versoepeling voor inschrijving bij KBO en uitstel voor start zomersolden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft

De meeste winkels en handelszaken hebben tijdelijk hun deuren moeten sluiten als gevolg van de maatregelen die de Regering heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan.

De wetgever neemt nu drie maatregelen om de handelaars te steunen die getroffen zijn door de coronamaatregelen:
  • de eerste maatregel bevat een tijdelijke versoepeling voor de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  • de tweede maatregel handelt over de duur van de uitverkoop, en
  • de derde maatregel stelt de start van de zomersolden uit.

Tijdelijke versoepeling voor inschrijving in de KBO

Inschrijvingsplichtige ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vragen, wanneer ze tijdelijk hun activiteiten op een andere manier wensen uit te oefenen tijdens de periode waarin de beperkende maatregelen gelden die de Regering heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan.
(wijziging art. III.51, § 1, eerste lid, WER door art. 2, wet van 27 mei 2020).

De wet van 27 mei 2020 staat een tijdelijke uitzondering toe op deze verplichting, zodat ondernemingen die onder druk van de coronacrisis hun activiteiten tijdelijk anders gaan voeren, niet eerst administratieve formaliteiten moeten vervullen en kosten daarvoor moeten dragen. Het kan bv. gaan om een restaurant dat afhaalmaaltijden bereidt of aan huis levert, of om een kleinhandelaar die tijdelijk een e-commerce activiteit opzet om toch inkomsten te realiseren.

Duur van de uitverkoop

Volgens het WER is de duur van de uitverkoop beperkt tot vijf maanden of een jaar, naargelang de reden van de uitverkoop. Onderbrekingen van de uitverkoop tijdens deze termijnen hebben geen schorsende werking.

Voor de winkels en kleinhandelszaken die omwille van de coronamaatregelen waren gesloten, voorziet de wet van 27 mei 2020 dat de uitverkoop die nog liep op 18 maart 2020 wordt geschorst voor de duur van hun sluiting (periode waarin de beperkende maatregelen van toepassing zijn).
Op die manier wordt gewaarborgd dat ze toch over de volle vijf maanden of het volle jaar kunnen beschikken.
(wijziging art. VI.23, § 1, eerste lid, WER door art. 3, wet van 27 mei 2020).

Uitstel voor start zomersolden

Door de verplichte sluiting van hun vestigingen, zullen veel handelaars geen normale verkoopvolumes kunnen realiseren aan normale prijzen.
De wet van 27 mei 2020 verschaft hen daarom extra tijd om aan normale prijzen te kunnen verkopen.

Ze verschuift daarom voor de startdatum van de komende zomersolden van 1 juli naar 1 augustus.
De zomersolden zullen dus in 2020 starten op 1 augustus en lopen tot en met 31 augustus.
De sperperiode blijft ongewijzigd; die loopt dus de hele maand juli 2020.
(wijziging art. VI.25, WER door art. 4, wet van 27 mei 2020).

In werking

De wet van 27 mei 2020 treedt in werking op 29 mei 2020.

Dit met uitzondering van:
  • artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 13 maart 2020 (inschrijvingsplicht KBO), en
  • artikel 3 dat uitwerking heeft met ingang van 18 maart 2020 (duurtijd uitverkoop).

Bron: Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft, BS 29 mei 2020.
Zie ook:
Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER) (art. III.51, §1, eerste lid, art. VI.23, § 1, eerste lid, art. VI.25)
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  353