Covid-19: termijnverlengingen, procedureschorsingen en andere coronamaatregelen binnen Vlaams jeugddelinquentierecht

Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht

Ook binnen het Vlaams jeugddelinquentierecht is de impact van de coronacrisis voelbaar. Ook nu nog. Een verzameldecreet Jeugddelinquentierecht zorgt voor noodzakelijke termijnverlengingen, procedureschorsingen en tal van andere maatregelen om de sector de nodige ademruimte en garanties te geven.

De Vlaamse decreetgever zorgt er onder meer voor dat
  • de voorlopige rechtspleging voor 4 maanden is geschorst. Daardoor wordt de termijn na het einde van de oorspronkelijke einddatum dus met 4 maanden verlengd
  • een lopende bemiddeling of een herstelgericht groepsoverleg, een lopend positief project, een lopende voorwaarde (o.a. leerproject of gemeenschapsdienst), een lopende ambulante maatregel door een behandeling bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding, bij een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of drugsverslaving of een delictgerichte contextbegeleiding die door de coronacrisis niet kan worden uitgevoerd kan worden geschorst. Door de schorsing kan de duur van de lopende maatregelen bij rechterlijke beslissing met 4 maanden worden verlengd.

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om het Jeugddelinquentiedecreet ook op enkele andere punten te actualiseren. Vooral zaken die nog niet uitdrukkelijk in het decreet stonden, maar waarvan de decreetgever altijd al de bedoeling had om ze zonder omwegen mogelijk te maken. Zo voorziet het decreet voortaan uitdrukkelijk de mogelijkheid voor de jeugdrechtbank om een minderjarige delictpleger toe te vertrouwen aan een forensische kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.

In werking: de coronamaatregelen hebben retroactief uitwerking vanaf 20 maart 2020. De andere bepalingen treden in werking op 6 juli 2020.

Bron: Decreet van 19 juli 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 26 juni 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  254