Covid-19: Regering-Wilmès verlengt niet alle afwijkende procedures bij Raad van State

Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken

De Raad van State blijft nog even met een aangepaste dienstverlening werken. Regering-Wilmès heeft de bijzondere regels en procedures die op 9 april zijn ingevoerd met 2 weken verlengd. Voor sommige dossiers zullen hierdoor afwijkingen gelden tot half juli.

Arresten zonder openbare terechtzitting

Concreet betekent de verlenging dat de Raad nog 18 juni 2020 arresten kan wijzen zonder openbare terechtzitting. Dat geldt ook voor vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid zonder openbare terechtzitting kan behandelen.

Ook de andere vorderingen en beroepen kunnen – wanneer alle partijen daarom verzoeken en daarmee akkoord gaan en mits schriftelijk advies van het bevoegde lid van het auditoraat – nog wat langer zonder openbare terechtzitting worden behandeld. Volgens het besluit tot 60 dagen na het verstrijken van de coronapariode. Gezien die periode nu 9 april tot en met 18 mei 2020 is, geldt deze maatregel tot 18 juli 2020.

Procedurestukken digitaal doorsturen

Tot en met 18 mei 2020 kunnen de partijen hun procedurestukken en aanvullende stukken voor deze zaken naar de Raad doorsturen via e-mail.

De Raad zal tot dan ook zelf kennisgevingen en mededelingen digitaal doorsturen voor zover dat kan.

Geen verlenging voor indienings- en behandelingstermijnen

De indienings- en behandelingstermijnen van procedures bij de afdeling Bestuursrechtspraak die verstrijken tijdens de coronacrisis en waarvan het verval kan leiden tot een of andere sanctie, worden niet verder verlengd. Hiervoor blijft de crisisperiode: 9 april tot en met 3 mei. Met andere woorden: alle termijnen die vervallen tussen 9 april en 4 mei met een risico op sancties zijn automatisch met 30 dagen verlengd, tot 2 juni 2020. Die einddatum verschuift NIET.

Bron: Koninklijk Besluit van 4 mei 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 4 mei 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  220