Covid-19: regering-Wilmès verlengt maatregelen strafprocedure en strafuitvoering

Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Regering-Wilmès II heeft de maatregelen die ze via haar derde bijzondere machtenbesluit heeft genomen in het kader van de strafprocedure, de strafuitvoering en detentieveiligheid verlengd. Alles schuift met 2 weken op.

Dit betekent onder meer dat
  • de verjaringstermijnen van de strafvordering en van de straffen nog geschorst blijven tot en met 17 juni 2020
  • de fysieke aanwezigheid van partijen in de strafprocedure nog zo veel mogelijk beperkt blijft tot en met 17 mei 2020. Om de overbrenging van gedetineerden en geïnterneerden zo veel mogelijk te vermijden zal de strafuitvoeringsrechter, de strafuitvoeringsrechtbank en de Kamer tot Bescherming van de maatschappij alleen raadsleden van gedetineerden en geïnterneerden horen. Daarnaast mogen bepaalde beroepen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling schriftelijk behandeld worden
  • veroordeelde gedetineerden nog tot en met 17 mei 2020 (onder strikte voorwaarden) kunnen genieten van een verlengd penitentiair verlof of vervroegde invrijheidstelling
  • beslissingen om een uitgaansvergunning of beperkte detentie opgeschort blijven tot en met 17 mei 2020
  • de procureur des Konings en de onderzoeksrechter nog tot en met 17 juni 2020 telecomgegevens kunnen vorderen over een periode die verder in het verleden ligt dan de normale wettelijk vastgestelde periodes
  • er nog tot en met 17 juni 2020 afwijkingen gelden op ‘het heimelijk onderscheppen, kennisnemen en doorzoeken van dataverkeer in informaticasystemen’. Zo moet de officier van gerechtelijke politie gedurende de crisisperiode geen vijfdaagse verslaggeving aan de onderzoeksrechter bezorgen. Een verslag als de maatregel technisch correct is opgestart, volstaat. Daarnaast is bijvoorbeeld geen nieuwe machtiging nodig bij het stopzetten en opnieuw opstarten van een lopende maatregel heimelijke zoeking.

In werking: 28 april 2020. Let op: de regering kan de einddata van de maatregelen uit KB nr. 3 van 9 april 2020 nog eens opschuiven als dat nodig is.

Bron: Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 28 april 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  326