Covid-19: Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan bepaalde dossiers nog tot eind juli schriftelijk afhandelen

Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan nog tot en met eind juli beslissen om bepaalde dossiers zonder openbare terechtzitting te behandelen. Stukken, pleidooien en kennisgevingen kunnen in dat geval via e-mail gebeuren.

Risico op achterstand

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) organiseert sinds 19 mei 2020 weer reguliere zittingen. Mét de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Maar de regering wil dat de Raad tegelijk blijft inzetten op de schriftelijke afhandeling van zaken. Niet alleen uit veiligheidsoverwegingen door corona – fysiek contact blijft riskant – ook om niet al te veel achterstand op te lopen.

Het aantal beroepen dat de voorbije maanden is ingediend, is spectaculair gestegen en ligt veel hoger dan het ‘normale’ maandelijkse gemiddelde. Vooral op gebied van het ‘internationale beschermingscontentieux (asielaanvragers). In maart 2020 werden 696 nieuwe aanvragen ingediend en in april 546, vergeleken met een gemiddelde van 377 beroepen per maand in 2018 en 397 in 2019.

Wil de Raad bij blijven in de huidige omstandigheden, zeker met de zomervakantie in het vooruitzicht wanneer het aantal terechtzittingen sowieso lager is, dan is schriftelijke afhandeling en digitale communicatie een must. De Regering-Wilmès II gaat dan ook over tot verlenging van die bijzondere procedureregels.

Zonder openbare terechtzitting

Concreet wordt de einddatum van artikelen 2,3,4 en 5 van het 19e bijzondere machtenbesluit die momenteel is vastgelegd op 18 mei 2020 verschoven naar 30 juni 2020.

Dit betekent dat de RvV nog tot en met 30 juli 2020 (30 dagen na 30 juni) kan beslissen om de beroepen en vorderingen ingediend op grond van de artikelen 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, tweede lid, 39/84 en 39/85 van de Vreemdelingenwet te behandelen zonder openbare terechtzitting. Als toepassing wordt gemaakt van artikel 39/73 van de Vreemdelingenwet kan tot eind augustus uitspraak worden gedaan zonder openbare terechtzitting.

De kennisgevingen en mededelingen van de griffie van de RvV betreffende de behandeling van deze beroepen zullen elektronisch worden verzonden. De partijen krijgen de mogelijkheid om procedurestukken en aanvullende stukken via e-mail in te dienen. Werken via digitale communicatie is toegelaten tot eind augustus 2020.

Uitwerking vanaf 19 mei 2020.

Bron: Koninklijk Besluit van 26 mei 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 27 mei 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  308