Covid-19: Raad van State gaat voor beperkte herstart ondanks nieuwe verlenging van coronamaatregelen

Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken

De Regering-Wilmès II heeft de afwijkende procedures en coronamaatregelen bij de Raad van State opnieuw verlengd. De bijzondere regels gelden uit het 12e bijzondere machtenbesluit van 21 april 2020 gelden nu tot en met 30 juni 2020. Maar heel wat afwijkingen, zoals de mogelijkheid om arresten te wijzen zonder openbare terechtzitting, lopen door tot 60 dagen nadien. Eind augustus dus.

Liever geen fysieke zittingen

De regering wil vermijden dat de Raad weer volop fysieke zittingen gaat organiseren, hoewel de Raad heeft aangegeven dat ze daarop voorbereid is. De komende maanden moet de raad blijven inzetten op schriftelijke procedures en elektronische communicatie. Niet alleen om het veiligheidsrisico te beperken, maar ook omdat op die manier meer zaken kunnen worden behandeld dan wanneer fysieke zittingen worden bemoeilijkt en vertraagd door de social distancing-vereisten en Covid-19-voorzorgsmaatregelen. En dat is volgens de regering een goede zaak voor de rechtszoekende én voor de Raad zelf die minder achterstand oploopt. Tot nog toe heeft de Raad van State meer dan 240 arresten en 15 cassatiebeschikkingen kunnen wijzen die anders niet hadden kunnen worden uitgesproken.

Huidige manier van werken verderzetten

De Regering gaat dan ook voor een verderzetting van de huidige manier van werken. De maatregelen in artikel 2, 3, 4 en 5 van het 12e bijzondere machtenbesluit van 21 april 2020 die normaal liepen tot en met 18 mei 2020, worden verlengd tot en met 30 juni 2020.

Dit betekent onder meer dat de Raad nog tot eind augustus (’60 dagen na 30 juni 2020’) uitspraken kan doen zonder openbare terechtzitting en dat partijen hun stukken nog tot en met eind juni digitaal kunnen doorsturen. Herinner dat de verlenging niet geldt voor de termijnen voor het instellen van een procedure of het behandelen van een dossier die vervallen tijdens de coronacrisis.

Raad van State kondigt toch herstart aan

De Raad van State laat via zijn website echter weten dat het heeft beslist om een minimumaantal zittingen vast te stellen vanaf 8 juni 2020. Mét respect voor de nodige veiligheids-en hygiënemaatregelen. De partijen (of hun advocaten) van de betrokken zaken zullen worden ingelicht.

In werking: 19 mei 2020

Bron: Koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 18 mei 2020.
zie ook
Koninklijk Besluit van 4 mei 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 4 mei 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  378