Covid-19: Overheid tempert impact van coronamaatregelen op syndici en mede-eigenaars

Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

Net als alle Belgen moeten syndici en eigenaars van appartementen ‘in hun kot blijven’. Maar wat als er dringende werken moeten uitgevoerd worden aan de mede-eigendom? Wat als de algemene vergadering van de mede-eigenaars niet kan doorgaan? En wat als het contract van de syndicus vervalt?
Door de federale dringende maatregelen tegen het coronavirus mogen mede-eigenaars niet meer fysiek bij mekaar komen en vallen veel algemene vergaderingen van mede-eigenaars weg. Met een vierde bijzonderemachten-KB maakt de federale regering het mogelijk om alle vergaderingen die tussen 10 maart en 31 mei 2020 hadden moeten plaatsvinden, met 5 maanden uit te stellen. Aangezien de termijn van 5 maanden maar begint te lopen ná 31 mei, is er in werkelijkheid uitstel tot en met 31 oktober 2020. Als de datum van 31 mei zou opgeschoven worden in de tijd, schuiven ook de 5 maanden uitstel mee op.
Als tijdens dit uitstel het mandaat van een syndicus of van een andere persoon die benoemd werd bij besluit van de algemene vergadering, zou vervallen, wordt dat mandaat automatisch verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering die plaatsvindt na de coronacrisisperiode. Onder dezelfde voorwaarden als tot nu het geval was. Ook op financieel vlak.
In de toelichting bij het bijzonderemachten-KB benadrukken de ministers wel dat de syndici de geldende veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk moeten naleven, maar zij mogen zich wel verplaatsen indien dat nodig zou zijn, bijvoorbeeld om dringende werken uit te voeren of uit te laten voeren.
De opdrachten en bevoegdheidsdelegaties die een vorige algemene vergadering toekende aan de raad van mede-eigenaars, blijven eveneens doorlopen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering na de crisis.
Opgelet! Algemene vergaderingen die sinds 10 maart rechtsgeldig werden gehouden – omdat het samenscholingsverbod eerst minder streng was of omdat de vergadering volgens de statuten schriftelijk mag bijeenkomen – behouden hun rechtsgeldigheid.
Het vierde bijzonderemachten-KB is van toepassing van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. Het kan verlengd worden.
Carine Govaert
  740