Covid-19: Opnieuw naar zee of naar de Ardennen, maar niet voor iedereen

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Met een negende dringendemaatregelenbesluit maakte de federale regering het op 20 mei 2020 mogelijk om opnieuw naar zee of naar de Ardennen te reizen. Maar alleen als men daar een tweede verblijfplaats heeft én men binnen zijn bubbel van vier personen blijft.

Een ministerieel besluit van 20 mei 2020 voert een nieuwe afwijking in op het samenscholingsverbod voor personen die niet onder hetzelfde dak wonen: elk huishouden mag thuis of in zijn tweede verblijfplaats tot vier personen ontvangen. Dat moeten altijd dezelfde personen zijn en de anderhalvemeterregel blijft van toepassing.

Ook als maar één van de gezinsleden een andere persoon uitnodigt – thuis of in het tweede verblijf – dan behoort die andere persoon vanaf dat moment tot de ‘bubbel van 4’ van alle personen die met de uitnodiger onder hetzelfde dak leven.

Het ministerieel besluit zegt niet wíe geacht wordt een tweede verblijfplaats te hebben. Komt het buitenhuisje van uw ex of van uw schoonmoeder ook in aanmerking? Het antwoord vindt u op de federale website met de FAQ’s over het coronavirus. Daar staat dat alleen eigenaars en huurders met een huurcontract van minimum één jaar – en de personen die met hen onder één dak wonen – naar hun stekje buiten de stad mogen gaan. Het huisje van uw ex of de stacaravan van uw schoonmama komen dus niet in aanmerking. Tenzij jullie onder hetzelfde dak wonen, u het tweede verblijf van hen huurt voor lange tijd óf zij tot uw ‘bubbel van 4’ behoren. Dán mag het weer wel. Want in uw tweede verblijf mag u 4 personen ontvangen die normaal gezien niet met u onder hetzelfde dak wonen. Het moeten dezelfde personen zijn die u thuis ontvangt, onder dezelfde voorwaarden – dus met respect van afstand tussen diegenen die niet onder hetzelfde dak wonen.

Het ministerieel besluit van 20 mei 2020 trad op 20 mei 2020 in werking.

Carine Govaert
  617