Covid-19: ook voor december 2020 dubbel overbruggingsrecht bij gedwongen sluiting

Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

De federale regering heeft het ‘dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ verlengd tot eind december 2020.

Dit wil zeggen dat zelfstandigen die hun activiteit gedurende de maand december moesten stopzetten omwille van de verplichte sluitingsmaatregelen (bv. horeca, fitnesscentra) kunnen genieten van een dubbele uitkering overbruggingsrecht.

Maar niet alleen zelfstandigen die rechtstreeks getroffen zijn door de sluitingsplicht komen in aanmerking. Ook zij die hun activiteit volledig moesten stilleggen omdat ze grotendeels (= voor minstens 60%) afhankelijk zijn van een sector die verplicht moest sluiten, komen in aanmerking. Let wel: zij hebben alleen recht op de dubbele uitkering voor de maand december bij een volledige onderbreking van hun activiteit tussen 1 december en 1 januari 2021.

In werking: 1 december 2020.

Zie ook:
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  43