Covid-19: Ook uitstel voor herstelmaatregelen, milieu-erkenningen en strategische projecten

Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

De Vlaamse regering heeft het uitstelbesluit gepubliceerd dat enkele termijnen uit het ruimtelijkordenings- en milieurecht verlengt. Het gaat dan om de termijn die een exploitant krijgt om een bestuurlijke maatregel uit te voeren, om de erkenning van bepaalde milieutechnici, en om de subsidies voor milieu- en strategische projecten.

Handhaving

De exploitant van een hinderlijke inrichting die schade toebracht aan het milieu en die een bestuurlijke maatregel opgelegd kreeg om die schade te herstellen, mag aan de toezichthouder vragen om de uitvoeringstermijn te verlengen of om een nieuwe uitvoeringstermijn te krijgen als de uiterste datum voor uitvoering verstreek tijdens de coronaperiode.

Als hun reguliere toezichthouders afwezig zijn, kunnen de gemeenten voor een termijn van maximum 1 jaar waarnemende toezichthouders aanstellen. Die waarnemende toezichthouders mogen nu langer aanblijven. Tot 31 december 2020 ten laatste.

Erkenning

De erkenningen van de airco-energiedeskundigen, de technici vloeibare brandstof en gasvormige brandstof, de technici verwarmingsaudit, de stookolietechnici en koeltechnici vervallen als zij geen bijscholing volgen en niet slagen voor het actualisatie-examen. Maar de voorbije maanden waren de bijscholingen en examens geschorst. De technici krijgen dan ook uitstel tot 1 december 2020. Hun erkenningen vervallen niet automatisch tussen 20 maart en 31 augustus 2020.

Subsidies

Het besluit zorgt er tot slot voor dat de subsidies die het Agentschap voor Natuur en Bos toekent voor milieuprojecten en de subsidies die de Vlaamse overheid toekent voor strategische projecten niet verloren gaan als de werken vertraging oplopen door de coronacrisis. En milieu- en natuurverenigingen krijgen meer tijd om hun erkennings- en subsidieaanvragen voor de periode 2022-2026 in te dienen: respectievelijk tot 1 mei 2021, 1 juni 2021 of 1 oktober 2021, i.p.v. tot 1 februari 2020, 1 maart 2020 of 1 juli 2020.

Het uitstelbesluit zelf treedt in werking op 12 juni 2020, maar de meeste bepalingen ervan hebben al uitwerking vanaf 20 maart 2020, toen de Vlaamse regering de ‘civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid’ uitriep.

Carine Govaert
  257