Covid-19: Ook uitstel voor algemene vergadering van Europese naamloze of coöperatieve vennootschap

Verordening (EU) nr. 2020/699 van de Raad betreffende tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE's) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE's)

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maken het bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk om de algemene vergadering van een vennootschap bijeen te roepen. Zeker als dat een grensoverschrijdende vennootschap is, zoals de Europese naamloze vennootschap (SE) of Europese coöperatieve vennootschap (SCE). Voor de vennootschappen in ons land heeft de federale regering al een afwijkende regeling afgekondigd, maar aan de basis van de SE en de SCE liggen 2 Europese verordeningen. En dus moest Europa tussenkomen, want zowel de SE-verordening, als de SCE-verordening eisen dat de algemene vergadering van een Europese vennootschap wordt gehouden binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Omwille van de covid-19-pandemie staat verordening 2020/699 nu toe dat de algemene vergadering van 2020binnen de 12 maanden na het einde van het boekjaar wordt gehouden. En ten laatste op 31 december 2020.

Deze verordening treedt juridisch gezien pas op 28 mei 2020 in werking, maar is ook al van toepassing op de algemene vergaderingen die normaal gezien in mei (of nog vroeger) hadden moeten plaatsvinden.

Zie ook:
Carine Govaert
  304