Covid-19: ontvangstbewijzen van gerechtsbrieven tot eind augustus niet ondertekend of gedateerd

Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten

Tot 31 augustus 2020 mogen ontvangstbewijzen van gerechtsbrieven die ‘ter hand worden gesteld’ niet ondertekend of gedateerd worden. Een beschermingsmaatregel in het kader van corona.

Gerechtsbrieven

In de gevallen die bij wet zijn bepaald, zorgt de griffier of het Openbaar Ministerie ervoor dat de kennisgeving bij gerechtsbrief geschiedt. De gedrukte gerechtsbrief wordt dan door de post ‘ter hand gesteld’ aan de geadresseerde in persoon of aan diens woonplaats (zoals bepaald in art. 33 tot 35 en 39 van het Gerechtelijk Wetboek).

De persoon aan wie de brief ter hand gesteld, moet het papieren ontvangstbewijs ondertekenen en dateren. Nadien wordt het door de post aan de afzender teruggezonden. Sinds kort kan het papieren ontvangstbewijs worden vervangen door een ontvangstbewijs in elektronische vorm.

Verbod op ondertekenen en dateren van ontvangstbewijs

De regering wil dat al deze fysieke handelingen in tijden van corona worden vermeden. Ze voert daarom een verbod in op het ondertekenen en dateren van ontvangstbewijzen tot 31 augustus 2020. Zowel de papieren als de elektronische versies.

De postdiensten moet dit uitdrukkelijk aangeven onderaan op het ontvangstbewijs met de woorden ‘Covid-19-procedure’.

Ook verbod op aftekenen van andere zendingen

Niet alleen de ontvangstbewijzen van gerechtsbrieven, ook andere zendingen mogen tijdelijk niet worden afgetekend. Denk aan de ingeschreven zendingen die bestemd zijn voor een feitelijke vereniging of een maatschappij zonder rechtspersoonlijkheid. Die worden tot eind augustus afgegeven zonder aftekening voor ontvangst door één van de vennoten of leden (of hun gevolmachtigde). Al zijn er uitzonderingen. Een volledige lijst vindt u in het KB nr. 32 van 15 juni 2020 met dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperking m.b.t. sommige postdiensten.

In werking: de maatregel geldt retroactief vanaf 13 maart 2020.

Bron: Koninklijk besluit nr. 32 van 15 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten, BS 22 juni 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  376