COVID-19: Notariële volmachten vrij van registratierechten en recht op geschriften tot 31 maart 2021 (COVID-Wet, art. 18-19 en art. 59)

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Notariële volmachten blijven onder bepaalde voorwaarden vrij van registratierechten en het recht op geschriften tot 31 maart 2021.

Omwille van de COVID-19-pandemie worden zoveel mogelijk authentieke akten via volmacht verleden. Voor bepaalde rechtshandelingen is een authentieke volmacht vereist. Dit om de rechtszekerheid te garanderen of omwille van het plechtige karakter ervan.

Aangezien het hier gaat om volmachten die in normale omstandigheden niet nodig zouden zijn, verleent de wetgever hiervoor vrijstelling van registratierechten en van recht op geschriften voor zover de notaris geen erelonen, vacaties of kosten aanrekent.

Deze vrijstelling is van toepassing op notariële volmachten die worden verleden van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021, onder die voorwaarde van kosteloosheid.

Het voordeel van deze vrijstellingen wordt ook behouden voor volmachten die van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020 zijn verleden, indien de volmacht uiterlijk op 31 maart 2021 wordt gebruikt.

De Koning kan de uiterste vervaldag van al deze termijnen verlengen met hoogstens drie maanden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Zie ook:
Geraakte artikels:
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  131