Covid-19: notariële volmachten blijven gratis tot eind 2020

Koninklijk Besluit tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Er zullen geen erelonen, vacaties of kosten worden aangerekend op de notariële volmachten (digitaal of klassiek) die worden verleden van 13 maart tot 31 december 2020 en die enkel in die periode uitwerking hebben.

Deze coronamaatregel liep normaal slechts tot 30 juni, maar wordt nu dus met een half jaar verlengd.

In werking: 30 juni 2020.

Bron: Koninklijk Besluit van 26 juni 2020 tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 30 juni 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  653