Covid-19: Maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques blijven langer geldig

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie

In april adviseerde de Nationale Arbeidsraad al om de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques en aanverwante te verlengen. Omdat de cheques niet gebruikt konden worden tijdens de lockdown van de bedrijven en handelszaken. En ze nog altijd niet gebruikt kunnen worden in de sport- en cultuursector. Met een koninklijk besluit van 20 mei volgt de regering dat advies op.

De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques, papieren en elektronische ecocheques en geschenkcheques (n.a.v. sinterklaas of Kerstmis) die in maart, april, mei of juni 2020 zouden vervallen, wordt met 6 maanden verlengd.
De minister van Sociale Zaken kan die termijn verlengen met nog eens met 6 maanden als dat zou nodig zijn.

Sport- en cultuurcheques vervallen altijd op 30 september. De geldigheidsduur van de cheques die op 30 september 2020 zouden vervallen, wordt dan ook verlengd tot 31 december 2020. Zonder dat de minister die datum kan opschuiven.

Dit KB treedt retroactief in werking op 1 maart 2020.

Zie ook:
RSZ-besluit, art. 19, §2, 14° (geschenkcheques), art. 19bis, §2, 4° (maaltijdcheques), art. 19ter, §2, 3° (sport-/cultuurcheques) en art. 19quater, §2, 4° (ecocheques).
Carine Govaert
  498