Covid-19: Kotbaas moet kosten voor elektriciteit en water terugbetalen aan student

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

De Vlaamse regering heeft beslist dat studenten die een studentenkamer huurden volgens de regels van het Vlaamse Woninghuurdecreet, geen kosten voor verbruik van water of energie moeten betalen voor de covid-19-maanden april en mei. Studenten die al verbruikskosten betaalden, kunnen het betaalde bedrag terugvragen per mail.
Maar dat kan alleen onder de volgende voorwaarden:
  1. De student moet zijn studentenkamer vóór 1 april 2020 verlaten hebben en mag niet teruggekeerd zijn vóór 1 juni. De ‘verbruiks’-kosten voor de maanden april en mei zullen dus minimaal zijn.
  2. Als de student een totaalbedrag betaalt, waarin de verbruikskosten zijn inbegrepen, worden de verbruikskosten forfaitair vastgelegd op 10% van de huurprijs plus afzonderlijk aangerekende kosten. Dat is ook zo als de kosten voor energie, water, telecommunicatie en eventueel de belasting op de tweede verblijven niet in de huurprijs inbegrepen zijn, maar het huurcontract ook geen opdeling bevat tussen die kosten.
  3. De student kan zijn verzoek tot terugbetaling indienen met een gewone e-mail. Hij moet die mail ten laatste op het einde van het studentenhuurcontract verzenden, of – als het contract al beëindigd is – ten laatste op 29 augustus 2020. Dat is: binnen de 2 maanden na de inwerkingtreding van het besluit en het besluit treedt in werking op 29 juni.
  4. Als de verhuurder en de student-huurder al een vermindering van de huurprijs of kosten zijn overeengekomen voor de covid-19-periode en die vergoeding lager is dan wat hier bepaald wordt, mag de student het verschil nog terugvragen. Spraken zij een hogere vergoeding af, dan wijzigt er niets.
  5. De verhuurder die een verzoek tot terugbetaling krijgt, moet de verbruikskosten binnen de 14 dagen terugbetalen.
Het besluit dat deze regeling invoert, bevat verder nog bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten voor sociale huur. Alle wijzigingen treden in werking op de dag van publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 29 juni 2020.
Carine Govaert
  1166