Covid-19: Heropening van horeca en grenzen op 8 juni

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

De Diensten van het Belgisch Staatsblad werken in deze coronatijden de klok rond. Zo verscheen in de nacht van vrijdag op zaterdag nog een vierde editie van het Belgisch Staatsblad met het langverwachte ministerieel besluit over de exitmaatregelen die op maandag 8 juni van kracht worden. Met dat ministerieel besluit geeft de federale minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid wetskracht aan de beslissingen van de Groep van Experten die belast zijn met de Exit Strategie (GEES). Deze keer ligt het accent op de heropening van de horeca-, culturele en binnensportactiviteiten en op de heropening van de Belgische grenzen. Maar niet alle wijzigingen gaan in op 8 juni.

Ondernemingen én verenigingen

Het wijzigingsbesluit bepaalt dat alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan de consument hun deuren weer mogen openen. Ook horecazaken, massagesalons en fitnesscentra.

Onder de klassieke voorwaarden: opleiding van de werknemers, informatie van klanten en derden, anderhalvemeterregel – eventueel in combinatie met een maximumaantal klanten per m² vloeroppervlakte –, persoonlijke beschermingsmiddelen, ontsmetting, verluchting.
Opmerkelijk is dat alle ondernemingen en verenigingen nu ook een contactpersoon moeten aanwijzen bij wie de klanten en de personeelsleden een mogelijke besmetting kunnen melden. Dat moet de contact tracing efficiënter maken.

Voor de horeca gelden er bijkomende beschermingsmaatregelen. Zo moeten de tafels minstens anderhalve meter uit mekaar staan, mogen er maar 10 personen aan één tafeltje zitten en moeten de klanten de hele tijd blijven zitten. Alle extra maatregelen worden toegelicht in een specifieke sectorgids.

Café’s en restaurants mogen wel uitzonderlijk open blijven tot 1 uur ’s nachts. Behalve als de gemeente anders beslist.

Het verbod op verkoopacties op de openbare weg en op het plaatsen van uitstallingen (terrassen), vlaggen of andere objecten verdwijnt.

De volgende zaken blijven echter gesloten tot en met 30 juni:
  • welnesscentra en sauna’s
  • casino’s en speelautomatenhallen
  • pretparken en binnenspeeltuinen
  • bioscopen
  • infrastructuren (vaste of tijdelijke) voor het organiseren van recepties of banketten.
Discotheken en dancings blijven echter dicht tot eind augustus.

Voor de winkels verandert er niets. Alleen gaan nachtwinkels vanaf nu open op hun gebruikelijke uur en mogen zij open blijven tot 1 uur ’s nachts (i.p.v. tot 10u ’s avonds). Net als de café’s en restaurants.

De strenge regels voor de markten blijven behouden. Maar onder die strenge voorwaarden mogen vanaf nu ook weer rommel- en brocantemarkten gehouden worden.

Telewerk

Voor alle ondernemingen en verenigingen geldt nog steeds dat telethuiswerk aanbevolen blijft voor alle personeelsleden van wie de functie zich tot telethuiswerk leent en dat in de mate van het mogelijke de regels van de social distancing moeten worden toegepast.

Sport, cultuur en jeugd

Culturele, sportieve, recreatieve en andere activiteiten in groepsverband zijn toegelaten. Zowel binnen, als buiten. Op voorwaarde dat het gaat om activiteiten zonder fysieke contacten, in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter, en de groepen vanaf 8 juni uit maximum 20 personen bestaan. En vanaf 1 juli, uit maximum 50 personen.

Vanaf 8 juni zijn sportieve activiteiten (en volgens de persconferentie van de GEES ook culturele activiteiten) zonder publiek mogelijk. Bv. trainingen en repetities.
Vanaf 1 juli zijn wedstrijden (en voorstellingen) met een beperkt publiek mogelijk. Dat is: zittend, met maximum 200 toeschouwers en met respect van een protocol.

‘Contactsporten met effectief fysiek contact’ blijven verboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om judo, boksen of voetbal.

Blijven ook dicht tot eind juni:
  • zwembaden
  • kleedkamers en douches.
    Zwemmen in open lucht kan wél.

Zomerkampen, zomerstages en speelpleinwerkingen zijn op federaal niveau toegelaten vanaf 1 juli, maar uiteindelijk zijn het de gemeentelijke overheden die zullen beslissen of de kampen, stages en speelpleinen al dan niet mogen doorgaan. Van de federale overheid mogen de groepen uit maximum 50 personen bestaan – begeleiders inbegrepen. Elke groep moet een bubbel vormen en iedereen moet binnen die ene bubbel blijven.
Vanaf 1 juli mogen er in principe ook zomerkampen georganiseerd worden in het buitenland. Tot 150 kilometer buiten de grenzen van ons land.

Tijdens de persconferentie van de GEES werd ook nog gezegd dat kermissen en dorpsfeesten verboden blijven tot eind juli en dat grote massa-evenementen, zoals de zomerfestivals, niet toegelaten zijn tot eind augustus. Maar dat staat niet met zoveel woorden in het uitvoeringsbesluit.

Bubbel van 10

Samenscholingen van meer dan 10 personen blijven verboden. De bubbel van 4 maakt plaats voor een soepeler bubbel van 10, met de mogelijkheid om eens per week van mede-bubbelaars te wisselen. Of, zoals het in het ministerieel besluit staat: elke persoon mag “bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, per week maximum tien verschillende personen ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen”.

Plechtigheden

Op 8 juni stijgt het aantal personen dat aanwezig mag zijn op een huwelijk of begrafenis van 30 naar 100. Vanaf 1 juli mogen er tot 200 personen aanwezig zijn op de plechtigheid.

De beperkingen op de religieuze en aanverwante activiteiten worden grotendeels opgeheven. Al blijft er een maximum bestaan van 1 persoon per 10 m², met maximum 100 personen per gebouw tot en met 30 juni 2020, en maximum 200 personen per gebouw vanaf 1 juli. Handhygiëne is verplicht, terwijl fysieke aanrakingen van personen en voorwerpen verboden zijn.

Grenzen gaan (een beetje) open

Niet-essentiële reizen blijven verboden. Al blijft het mogelijk om familieleden in de buurlanden (m.u.v. Frankrijk) te gaan bezoeken en om daar te gaan winkelen.

Vanaf 8 juni mag u op reis in eigen land. Met overnachting. Ook naar zee of naar de Ardennen.

Vanaf 15 juni maakt België het mogelijk om naar alle landen van de Europese Unie te reizen, naar Zwitserland, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Groot-Brittannië. Én om vanuit die landen naar België te gaan.
Hou er wel rekening mee dat die beslissing niet altijd wederzijds is. Meer info daarover vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, onder ‘Reisadvies per land’.

Vanaf 8 juni 2020

Het ministerieel besluit met de dringende maatregelen tegen het coronavirus, zoals het nu gewijzigd wordt, treedt in werking op 8 juni en is van toepassing tot en met 30 juni 2020. Voor de volledigheid overlopen we nog even alle data:

Exitkalender
8 juni
Bubbel van 10.
Massagesalons.
Sporthallen en fitnesscentra.
Horeca (tot 1u ’s nachts, gemeente kan vroeger sluitingsuur opleggen). Terrassen.
Nachtwinkels (tot 1 u ’s nachts).
Rommel- en brocantemarkten.
Huwelijk of begrafenis met 100 aanwezigen.
Sport- en culturele activiteiten onder begeleiding met max. 20 personen.
Sportwedstrijden (niet: contactsporten) en culturele activiteiten zonder publiek.
Religieuze activiteiten met max. 100 personen per gebouw (max. 1 p/m²).
Op reis in eigen land. Campings en vakantieparken.
15 juni
Opening van de grenzen met Europese landen.
1 juli
Huwelijk of begrafenis met 200 aanwezigen.
Sport- en culturele activiteiten onder begeleiding met max. 50 personen.
Sportwedstrijden (niet: contactsporten) en culturele activiteiten met beperkt publiek (max. 200 personen).
Religieuze activiteiten met max. 200 personen per gebouw (max. 1 p/m²).
Zomerkampen, zomerstages, speelpleinen (max. 50 personen). Ook in het buitenland (max. 150 km).
1 juli (?)
Wellnesscentra en sauna’s.
Casino’s en speelautomatenhallen.
Pretparken en binnenspeeltuinen.
Bioscopen.
Zwembaden.
Kleedkamers en douches bij sport- en andere fysieke activiteiten.
Receptie- en banketruimtes (max. 50 personen?).
1 augustus (?)
Kermissen en dorpsfeesten (?)
1 september
Discotheken en dancings.
Grote massa-evenementen (?)

Carine Govaert
  1247