Covid-19: Grondwettelijk Hof lost enkele coronamaatregelen, maar terechtzittingen blijven voor onbepaalde tijd verdaagd

Vanaf 4 mei 2020 heft het Grondwettelijk Hof een aantal van haar coronamaatregelen op. Ze zet daarmee een stap terug naar normaliteit. Of toch een kleine stap, want voorlopig blijven de terechtzittingen voor onbepaalde tijd verdaagd en verzekert de griffie alleen een minimumdienstverlening, zonder persoonlijk contact. De wijzigingen zijn dus beperkt en hebben alleen betrekking op het versturen van de stukken en de indiening van de memories.
Op 18 maart 2020 had het Grondwettelijk Hof de termijnen voor de indiening van de memories die nog liepen geschorst. Initieel tot 5 april 2020. Die termijn werd automatisch verlengd tot en met 3 mei in navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Maar het Hof beslist nu dat na 3 mei geen verdere schorsing van termijnen meer wordt voorzien. Vanaf 4 mei vervalt de maatregel.
Die dag wordt ook de mogelijkheid om de stukken van de rechtspleging elektronisch te versturen in plaats van bij een per post aangetekende opgeheven.
Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  381