Covid-19: Grondwettelijk Hof herneemt terechtzittingen met strikte veiligheids- en hygiënevoorschriften, griffie weer open voor publiek

Bericht betreffende de Richtlijn betreffende de bijzondere proceduremaatregelen van het Grondwettelijk Hof in het kader van de coronaviruscrisis

Begin juni heeft het Grondwettelijk Hof haar ‘normale’ manier van werken hervat. Mét fysieke terechtzittingen. Ook de griffie is weer open voor het publiek. Dat heeft het Hof nu ook bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Al blijft ‘normaal’ in tijden van corona toch nog wat ‘anders dan anders’. In de gebouwen van het Hof én tijdens de terechtzittingen zullen strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen gelden. Het Hof heeft daarvoor zelf een richtlijn uitgevaardigd op 3 juni 2020. Daarin valt alvast op dat pleiten tijdens een zitting alleen kan als dat vooraf is gemeld, dat partijen slechts aanwezig mogen zijn als ze dat vooraf gevraagd hebben en dat een mondmasker voor iedereen verplicht is in de zittingszaal (uitgez. tijdens pleidooien).

Advocaten moeten vooraf melden of ze willen pleiten

In de richtlijn alvast de belangrijke verplichting voor advocaten en alle andere personen die willen pleiten om de griffie op voorhand in te lichten (via mail, uiterlijk daags voor de terechtzitting, vóór 13u).

Ook partijen moeten aanwezigheid vooraf melden

Dezelfde plicht is er voor de partijen die aanwezig willen zijn op de terechtzitting. Ook zij moeten dit vooraf via mail melden aan de griffie.

Meerdere advocaten

Wanneer een partij wordt bijgestaan en vertegenwoordigd door meerdere advocaten, wordt gevraagd dat alleen de advocaten die wensen te pleiten, aanwezig zijn en, indien mogelijk, slechts één advocaat per partij.

15 minuten spreektijd

Iedere partij beschikt over 15 minuten spreektijd beschikt (ongeacht het aantal advocaten dat haar vertegenwoordigt).

Het Hof vraagt de partijen met aandrang om zaken die in de procedurestukken staan niet nog eens te herhalen op de terechtzitting (alleen reacties op laatste geschriften of aanbreng nieuwe elementen).

Mondmasker verplicht

In de zittingszaal is een mondmasker verplicht. Alleen wie het woord neemt tijdens de pleidooien, mag het even afzetten.

Opvallend: niemand mag een eigen mondmasker dragen. Alleen de maskers van het Hof zelf zijn toegelaten. Advocaten en publiek krijgen er een bij hun inschrijving aan het onthaal.

Naast de verplichting om een mondmasker te dragen, zal iedereen ook zijn handen moeten ontsmetten en de social distancingregels moeten respecteren.

Slechts 16 beschikbare plaatsen in zittingszaal

Het aantal beschikbare plaatsen in de zittingszaal is beperkt tot 16 zodat de afstand van 1,5m kan worden gegarandeerd tussen de aanwezigen. 7 plaatsen zijn voorbehouden voor de personen die pleiten, de 9 andere zijn voor het publiek.

Na iedere zitting wordt de zaal ontsmet.

Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  366