Covid-19: Geen opzegging van huurcontracten in Brussel tussen 18 maart en 18 mei

Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis

Brussel schorst de opzeggingstermijnen van de woninghuurcontracten tussen 18 maart en 18 mei. Het gewest wil zo de gezinnen steunen die een nieuwe woning moeten vinden terwijl vastgoedexperts, vastgoedkantoren, notarissen en verhuisfirma’s op halve kracht draaien door het coronavirus. Brussel kort ook de opzeggingstermijnen in van de studentenhuurovereenkomsten en andere huurovereenkomsten van korte duur. De meeste studentenkoten staan immers leeg nu de hogescholen en universiteiten alleen nog online les geven.

Met een volmachtenbesluit voegt de Brusselse regering 3 tijdelijke artikels in in de Brusselse Huisvestingscode. Een eerste artikel met ‘Tijdelijke en uitzonderlijke bepalingen in verband met de gezondheidscrisis als gevolg van covid-19’ schort alle op 18 maart 2020 lopende opzeggingstermijnen én de vanaf 1 april 2020 lopende opzeggingstermijnen op tot 18 mei 2020.

Als een huurder erin slaagde om toch te verhuizen tijdens die schorsingperiode, of als de huurder en verhuurder tot een minnelijke schikking kwamen, geldt de schorsing niet.

De opzeggingstermijn van de overeenkomsten voor studentenhuur die vóór 18 maart 2020 werden gesloten, wordt ingekort tot één maand als de opzegging tussen 18 maart 2020 en 30 september 2020 wordt gegeven.

En omdat veel huurovereenkomsten van korte duur in werkelijkheid vermomde studentenhuurovereenkomsten zijn, geldt voor dat type contract dezelfde regel: de opzeggingstermijn bedraagt één maand als de opzegging van de overeenkomst tussen 16 maart en 30 september gebeurt en de huurder kan bewijzen dat hij een student is die niet in het huurpand gedomicilieerd is.

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2020.

Carine Govaert
  364