Covid-19: Federale dringende maatregelen verlengd én gewijzigd

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Met een ministerieel besluit dat pas vrijdagavond laat werd gepubliceerd, heeft de federale regering de dringende maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus verlengd en gewijzigd. Die dringende maatregelen liepen eerst tot 5 april, maar worden nu verlengd tot en met 19 april. Het MB bepaalt dat ze daarna ook nog eens met 2 weken verlengd kunnen worden.

Sluiting van winkels en handelszaken

Handelszaken en winkels blijven gesloten. De 5 bestaande uitzonderingen blijven behouden, maar er komen 2 uitzonderingen bij. Uiteraard mét respect voor de regel van social distancing. Mogen dus open blijven:
 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;
 • winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.
Voor de grootwarenhuizen wijzigt er niets.
En ondanks andere geluiden in de pers, blijven kortingsacties verboden. Behalve indien die acties al vóór 18 maart 2020 beslist of in uitvoering waren.

Openingstijden van toegelaten handelszaken

In het basisbesluit stond dat voedingswinkels ‘uitsluitend van 7u ’s morgens tot 22u ’s avonds geopend’ mochten zijn. Dat was echter geen vrijgeleide voor langere openingstijden. In het huidige wijzigingsbesluit wordt dan ook verduidelijdelijkt dat voedingswinkels alleen open mogen blijven tijdens de gebruikelijke openingsdagen en uren.
Voor de nachtwinkels, de markten, de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector, de hotels en de levering van maaltijden blijven de regels identiek.

Telewerk

Het telethuiswerk blijft verplicht in alle niet-essentiële bedrijven, voor alle personeelsleden met een functie die zich daartoe leent. Waar telethuiswerk niet kan, moet de regel op de social distancing (min. 1,5 m) toegepast worden. Als dat niet kan, moet het bedrijf sluiten.
Het wijzigingsbesluit bevat in bijlage opnieuw een lijst van bedrijven in cruciale sectoren en essentiële diensten. Die omvat vanaf nu ook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van de bedrijven in de cruciale sectoren en de essentiële diensten. In die bedrijven en sectoren – en bij hun producenten, leveranciers, enz. – is telethuiswerk niet verplicht is, maar moet – in de mate van het mogelijke – ook telethuiswerk georganiseerd worden en worden de regels op de social distancing nageleefd. De lijst van de ‘cruciale bedrijven en essentiële diensten’ zelf wijzigde niet.

Openbaar vervoer

Geen wijzigingen.

Blijf in uw kot

Samenscholingen blijven verboden. Het wijzigingsbesluit preciseert dat dit zowel geldt voor de ééndaagse, als voor de meerdaagse schooluitstappen. In tegenstelling tot alle andere maatregelen blijft het verbod op meerdaagse schooluitstappen trouwens van toepassing tot en met 30 juni 2020 – dus tot het einde van het huidige schooljaar.
De weinige afwijkingen die nog mogelijk waren, worden verstrengd. Meer bepaald wat de huwelijken en begrafenissen betreft. Afwijkingen op het samenscholingsverbod zijn alleen nog toegestaan voor:
 • begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
 • burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand (dus zonder de ouders van de bruid en bruidegom);
 • religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;
 • buitenwandelingen met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen in gezelschap van een andere persoon, alsook de beoefening van een individuele fysieke activiteit dan wel met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens met een zelfde vriend, en dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. De personen die onder hetzelfde dak wonen, moeten de regel van social distancing van 1,5 meter niet respecteren als ze deze activiteiten uitoefenen of wanneer ze ertoe gehouden zijn om thuis te blijven.
Niet-essentiële reizen vanuit België blijven verboden, maar ook niet-essentiële reizen naar België worden vanaf nu expliciet verboden. De afwijkingen blijven gelijk: buiten komen mag om naar de bank of naar de winkel te gaan, om naar het werk te rijden, enz.

Scholen en opvang

Onder het kopje ‘Samenscholingsverbod’ hadden we het al even over de schooluitstappen.
Wat de lessen zelf betreft: die blijven geschorst in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs.
De opvang blijft verzekerd. Zelfs tijdens de Paasvakantie. Het MB legt daarvoor regels op.
Internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen moeten eveneens open blijven.
In hogescholen en universiteiten wordt verder les gegeven via afstandsonderwijs, m.u.v. stages door studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg.

Politie en sancties

De afwijkingen op de arbeidstijden voor het politiepersoneel blijven behouden.
En aan de sancties bij overtredingen wordt er ook niet getornd.

T.e.m. 19 april?

De gewijzigde dringende federale maatregelen zijn bij hun publicatie op 3 april onmiddellijk in werking getreden. Ze gelden t.e.m. 19 april 2020 – dus tot het einde van de Paasvakantie.
De meerdaagse schooluitstappen blijven echter verboden tot het einde van het schooljaar. Dus tot 30 juni.
De huidige maatregelen kunnen – na evaluatie – met 2 weken worden verlengd.
Zie ook:
Carine Govaert
  1150